Ειδήσεις

Με επιτυχία η ημερίδα "Μαζί για τη γυναίκα"

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» στα πλαίσια ολοκλήρωσης του προγράμματος: «Σχέδια Δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Γυναικείες Οργανώσεις στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) "Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» υλοποίησε ημερίδα με τίτλο «Μαζί για τη γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και ενεργή κοινωνία  στις 16/09/2015 στο ξενοδοχείο "Αστόρια".

Η ημερίδα περιελάμβανε την παρουσίαση των δράσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος καθώς και  τα αποτελέσματα του έργου «Μαζί για την γυναίκα». Στην ημερίδα παρευρέθησαν εκπρόσωποι από φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται με το φαινόμενο της κακοποίησης, εκπρόσωπος από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, καθώς και εκπρόσωποι από γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους που μίλησαν για τις δυσκολίες αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν θεματικά εργαστήρια σε επαγγελματίες αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες που σχετίζονταν με τα αποτελέσματα του πρακτικού οδηγού για την ενδοοικογενειακή βία που παρουσιάστηκε στην ημερίδα.

Σχόλια