Ειδήσεις

"Όχι" στο αίτημα παράτασης εξόφλησης ακάλυπτων επιταγών  

Όχι της ΟΕΒΕΝΗ και της ΓΕΣΕΒΕ στη νέα πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών να παραταθεί η δυνατότητα εξόφλησης ακάλυπτων επιταγών έως το τέλος του 2015.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι «η συνεχιζόμενη έλλειψη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και το κλίμα αστάθειας που επικρατεί στην αγορά, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των περιοριστικών όρων των τραπεζικών συναλλαγών, οδηγούν τις επιχειρήσεις σε αδυναμία πληρωμής των συσσωρευμένων υποχρεώσεών τους».

«Με τη λογική αυτή καταστρέφονται στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις καθώς δίπλα στους έντιμους και πραγματικά πληττόμενους επιχειρηματίες καλύπτονται οι κακοπληρωτές και οι ανέντιμοι», σύμφωνα με τον Μπάμπη Λεκάκη.

Σχόλια