Ειδήσεις

Σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα το Πολυτεχνείο Κρήτης

Ως ένας από 7 εταίρους, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών (SoftNet, www.softnet.tuc.gr) και το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (TSI) του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο LEADS (Large-scale Elastic Architecture for Data as a Service). Ο στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μίας κατανεμημένης λύσης Δεδομένων-σαν-Υπηρεσία (Data-as-a-Service, DaaS) η οποία βασίζεται σε ένα δίκτυο αποτελούμενο από πολλαπλά μικρό-νέφη υπολογιστών (micro-clouds).

Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού και του Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου, «μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες (π.χ., Google, Amazon) έχουν ήδη τη δυνατότητα να συλλέξουν, αποθηκεύσουν, και να αναλύσουν πολύ μεγάλους όγκους δεδομένων στις εγκαταστάσεις τους (τεράστια και πολύ ακριβά data centers), κερδίζοντας έτσι ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό τους. Όμως, μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) καθώς και εταιρείες που δεν είναι καθαρά στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής έχουν επίσης έντονο ενδιαφέρον να εκμεταλλευτούν τέτοια Μεγάλα Δεδομένα (Big Data). Δυστυχώς, πολύ συχνά είναι πρακτικά αδύνατο για τέτοιες επιχειρήσεις να συλλέξουν, αποθηκεύσουν, και να αναλύσουν μεγάλους όγκους δημόσια διαθέσιμων δεδομένων (π.χ., από το διαδίκτυο) στις εγκαταστάσεις τους, λόγω του τεράστιου κόστους και πολυπλοκότητας, ή και λόγω έλλειψης της απαραίτητης τεχνογνωσίας.

Η τεχνολογία του LEADS προσφέρει μία πλήρως κατανεμημένη DaaS λύση η οποία επιτρέπει σε μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις να συλλέξουν και να αναλύσουν μεγάλους όγκους δεδομένων χωρίς το κόστος και την πολυπλοκότητα ενός τεράστιου data center. Η λύση μας στηρίζεται σε καινοτόμα συστήματα και αλγορίθμους για διαχείριση και ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων πάνω σε ένα δίκτυο από πολύ φθηνότερα (και απλούστερα) micro-clouds. Με τον τρόπο αυτό η λύση του LEADS επιτρέπει σε μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τέτοια Μεγάλα Δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα διαμοιράζονται το κόστος της συλλογής, αποθήκευσης, και ανάλυσής τους. Παράλληλα, η πλατφόρμα του LEADS προσφέρει ένα πλούσιο και επεκτεινόμενο σύνολο δυνατοτήτων, όπως η επεξεργασία συνεχών ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η επεξεργασία των δεδομένων με εγγυήσεις προστασίας (privacy) των ατομικών δεδομένων των χρηστών, και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, μεταξύ άλλων.

Ο ρόλος του Εργαστηρίου SoftNet συνίσταται στην ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων και συστημάτων για την αποτελεσματική ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσα σα πλαίσια των μοναδικών απαιτήσεων που επιβάλλονται από την κατανεμημένη αρχιτεκτονική των micro-clouds του LEADS. Πέρα από τον κ. Μίνω Γαροφαλάκη, καθηγητή της Σχολής ΗΜΜΥ και διευθυντή του Εργαστηρίου SoftNet, βασικό ρόλο στο έργο LEADS έχουν ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του SoftNet Οδυσσέας Παπαπέτρου και ο διδακτορικός φοιτητής του ΗΜΜΥ Ευάγγελος Βαζαίος».

Σχετικά με το LEADS

Το έργο LEADS (www.leads-project.eu) αποτελεί μία ερευνητική πρωτοβουλία με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα FP7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2015.

Η ομάδα του LEADS συμπεριλαμβάνει του πανεπιστημιακούς εταίρους: Universite de Neuchatel (Ελβετία), Technische Universitat Dresden (Γερμανία), και το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Ελλάδα), καθώς και τις εταιρείες: Barcelona Media/Yahoo!, RedHat/JBoss, Cloud&Heat Technologies, και adidas AG.

Σχόλια