Ειδήσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα και φέτος στο Ιστορικό Μουσείο

"Γνωριμία με τη Μεταβυζαντινή Τέχνη", "Ο κύκλος του ψωμιού", "Υφαίνουμε;", "Μαρτυρίες ενός πολέμου", "Νίκος Καζαντζάκης, ένας ταξιδευτής σε τόπους και ιδέες" και "Το Φωτόδεντρο ή αλλιώς ... Poet-tree" είναι οι τίτλοι των προγραμμάτων που προσφέρει και φέτος το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης σχεδιάζονται από την κυρία Φανή Καμπάνη και υλοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρονται εντελώς δωρεάν στους μαθητές ενώ το κόστος της προετοιμασίας και της υλοποίησής τους βαρύνει εξ ολοκλήρου την οργανώτρια Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 1:15 περίπου. Οι επισκέψεις γίνονται σε προσυμφωνημένες ημέρες και ώρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 9:45 και στις 11:30. Ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν έχει οριστεί στους 25 κατ' ανώτατο όριο (ένα τμήμα ανά πρόγραμμα).

Πληροφορίες σχετικά με τα τακτικά και έκτακτα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενη στην ιστοσελίδα του Μουσείου στη διεύθυνση www.historical-museum.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία, (καθημερινά: 9:00-17:00, στα τηλέφωνα 2810-283219 και 2810-288708,) για να ορίσουν το χρόνο της επίσκεψής τους. Να σημειωθεί ότι με δεδομένο το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τα προγράμματα είναι σκόπιμο η συνεννόηση αυτή να γίνεται εγκαίρως.

Τα προγράμματα

Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, που αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις Συλλογές του Μουσείου, η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών προσφέρει για τη σχολική περίοδο 2015-2016, σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου τα προγράμματα που περιγράφονται παρακάτω:

Οι Εικόνες της Συλλογής Ζαχαρία Πορταλάκη, 15ος -20ος αιώνας: Γνωριμία με τη Μεταβυζαντινή Τέχνη

Απευθύνεται στις Ε', Στ' τάξεις του Δημοτικού και στην Α' Γυμνασίου (διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 2015 - 6 Ιουνίου 2016)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την τέχνη της φορητής θρησκευτικής εικόνας όπως εμφανίζεται μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης σε νέα κέντρα εκτός της οθωμανικής επικράτειας. Οι εικόνες της Συλλογής Ζαχαρία Πορταλάκη καλύπτουν μία χρονική περίοδο από το 15ο ως τον 20ό αιώνα και μία γεωγραφική διαδρομή από την Κρήτη, που είναι και ο πυρήνας, ως τις Κυκλάδες, την ηπειρωτική Ελλάδα, το Ιόνιο, τα Βαλκάνια και τη Ρωσία. Οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες, εποπτικό υλικό και παιχνίδια παρατήρησης γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της Μεταβυζαντινής Τέχνης, τις τεχνικές κατασκευής των εικόνων, το βυζαντινό αλφάβητο και πολλά άλλα.   

Όψεις της Μεταβυζαντινής Τέχνης, μέσα από τις εικόνες της Συλλογής Ζαχαρία Πορταλάκη

Απευθύνεται στη Β', Γ' Γυμνασίου και στην Α' Λυκείου (διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 2015 - 6 Ιουνίου 2016)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την τέχνη της φορητής θρησκευτικής εικόνας όπως εμφανίζεται μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης σε νέα κέντρα εκτός της οθωμανικής επικράτειας. Οι εικόνες της Συλλογής Ζαχαρία Πορταλάκη καλύπτουν μία χρονική περίοδο από τον 15ο ως τον 20ό αιώνα και μία γεωγραφική διαδρομή από την Κρήτη, που είναι και ο πυρήνας, ως τις Κυκλάδες, την ηπειρωτική Ελλάδα, το Ιόνιο, τα Βαλκάνια και τη Ρωσία. Οι μαθητές μέσα από επιλεγμένες δραστηριότητες γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της Μεταβυζαντινής Τέχνης, το εικονογραφικό πρόγραμμα ενός ναού, το εκκλησιαστικό τέμπλο και ανακαλύπτουν την επιρροή που άσκησε η τέχνη του Βυζαντίου στα έργα Ελλήνων καλλιτεχνών της νεότερης γενιάς όπως διαφαίνεται μέσα από τα έργα των Γιάννη Τσαρούχη, Χρήστου Καπράλου, Κωσταντίνου Παρθένη, Θεόδωρου Στάμου, τα έργα των οποίων θα φιλοξενούνται όλο το σχολικό έτος στην περιοδική έκθεση του Μουσείου, πάλι από τη Συλλογή Ζαχαρία Πορταλάκη.

Ο κύκλος του ψωμιού

Απευθύνεται στην Α', τη Β' και τη Γ' τάξη του Δημοτικού και στο Νηπιαγωγείο (διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 2015 - 6 Ιουνίου 2016)

Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στη βιωματική γνωριμία των παιδιών με το Λαϊκό Πολιτισμό της Κρήτης και αφετέρου στην επαφή και γνωριμία με την Ιστορία της Τέχνης και το πώς απεικονίστηκαν μέσω κυρίως της ζωγραφικής οι διαδικασίες παραγωγής του ψωμιού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στο Κρητικό Σπίτι που έχει ανασυσταθεί στο Ιστορικό Μουσείο, την "ανακάλυψη" μέσα σ' αυτό των πρώτων υλών και των εργαλείων για την παραγωγή του ψωμιού, συνεχίζεται με διαδραστικό, μουσικοκινητικό παιχνίδι, εκπαιδευτική προβολή, και ολοκληρώνεται με το πλούμισμα του κρητικού ψωμιού αν πρόκειται για παιδιά νηπιαγωγείου, είτε με τη δραστηριότητα "το καλάθι του γεωργού", αν πρόκειται για παιδιά δημοτικού. Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά στρώνουν το τραπέζι του με τα προϊόντα που υπάρχουν μέσα στο καλάθι του, τα οποία ο γεωργός παρήγαγε μόνος του, σε συγκεκριμένες εποχές. Τα παιδιά κάνουν τις συγκρίσεις τους ανάμεσα στην κρητική-μεσογειακή διατροφή και τις δικές τους διατροφικές συνήθειες, ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτουν τις πρώτες ύλες της φύσης.  

Υφαίνουμε;

Απευθύνεται στη Δ', την Ε' και τη Στ' τάξη του Δημοτικού (διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 2015 - 6 Ιουνίου 2016)

Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά την αλληλουχία "πρώτη ύλη - νήμα - ύφανση - ύφασμα". Να συνειδητοποιήσουν το χρόνο και τον κόπο που απαιτούνται για την κατασκευή του υφάσματος και των ενδυμάτων χωρίς την παρέμβαση της μηχανής. Να γνωρίσουν, όσο είναι αυτό δυνατόν, τις διαδικασίες προετοιμασίας της πρώτης ύλης και κατεργασίας του νήματος μέσα από κατάλληλο εποπτικό υλικό (αυθεντικά εργαλεία, βίντεο, φωτογραφίες, κείμενα κ.λπ.). Να δοκιμάσουν και τα ίδια να υφάνουν. Τα παιδιά με την ενεργό συμμετοχή τους ανακαλύπτουν και παρατηρούν ό,τι υπάρχει μέσα στην ειδικά διαμορφωμένη έκθεση. Στη συνέχεια, γνωρίζουν τα βασικά είδη των παραδοσιακών κρητικών υφαντών και τη χρήση τους, την ποικιλία των μοτίβων και το συμβολισμό τους.

Μαρτυρίες ενός πολέμου

Απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, στην Α' τάξη του Λυκείου και στις Ε' και Στ' τάξεις του Δημοτικού (διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 2015 - 6 Ιουνίου 2016)

Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιείται η μόνιμη έκθεση για το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά έγκυρη γνώση και σαφή επίγνωση για την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Κρήτη (Πόλεμος του '40, Μάχη της Κρήτης, Κατοχή και Αντίσταση). Με αρωγό και άξονα τα αντικείμενα που εκτίθενται, καθώς και μέσα από ντοκουμέντα ήχου και εικόνας τα παιδιά θα ανακαλύψουν μια άλλη πλευρά του πολέμου. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα θα ξεδιπλώσουν με τρόπο άμεσο τη θηριωδία μιας πολεμικής σύγκρουσης και τα παιδιά μέσω κατευθυντήριων ερωτήσεων, δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, καλούνται να εκφράσουν προβληματισμούς και διαπιστώσεις για τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκαλεί μια πολεμική σύγκρουση καθώς και τις επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό.

Επιπλέον, όπως προβλέπεται και σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, τα παιδιά θα παροτρύνονται να συνεχίσουν την έρευνά τους στο σχολικό, οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, καταγράφοντας προσωπικές μαρτυρίες και εντοπίζοντας χώρους και αντικείμενα σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα.

Νίκος Καζαντζάκης, ένας ταξιδευτής σε τόπους και ιδέες

Απευθύνεται στις Ε' και Στ' τάξεις του Δημοτικού και στην Α' Γυμνασίου (διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 2015 - 6 Ιουνίου 2016)

Σκοπός του προγράμματος, τόσο μέσα από την ξενάγηση στις Συλλογές του Μουσείου, όσο και μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είναι να γνωρίσουν οι μαθητές βιωματικά την πολυδιάστατη προσωπικότητα του συγγραφέα, διανοούμενου, κοσμοπολίτη, ταξιδευτή Νίκου Καζαντζάκη.

Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρία και πράξη και με βοηθό ένα εκπαιδευτικό φυλλάδιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε ηλικίας, οι μαθητές περιηγούνται στις αίθουσες, παρατηρούν τα εκθέματα και μέσα από δραστηριότητες, εκπαιδευτικά παιχνίδια και προβολές, ανακαλύπτουν και δημιουργούν. Πέρα από τη σκιαγράφηση του ίδιου του συγγραφέα, τίθεται ως στόχος η γνωριμία των μαθητών με τα ιστορικό-κοινωνικά συμφραζόμενα της εποχής μέσα στην οποία ζει και εμπνέεται ο συγγραφέας, καθώς και η επιρροή που άσκησε το έργο του Νίκου Καζαντζάκη σε άλλους δημιουργούς.

Απώτερη φιλοδοξία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους μικρούς επισκέπτες στο να μελετήσουν συστηματικότερα το συγγραφικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη.

Το πρόγραμμα προσφέρεται επιπλέον και σε μία online εκδοχή η οποία βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ΙΜΚ στο διαδίκτυο.

Το "Φωτόδεντρο ή αλλιώς... Poet-tree"

Απευθύνεται στο νηπιαγωγείο και στις Α' και Β' τάξεις του Δημοτικού (διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 2015 - 6 Ιουνίου 2016)

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΙΜΚ πρόκειται να προσφέρει εκ νέου, αυτή τη φορά στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Το Φωτόδεντρο ή αλλιώς... Poet-tree" το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το έτος 2011-2012 στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και θα πραγματοποιείται φέτος στην αίθουσα "Οδυσσέα Ελύτη" του Κοινωνικού Χώρου, αξιοποιώντας τη συμπληρωμένη και προσαρμοσμένη εκδοχή της έκθεσης του Ιστορικού Μουσείου για τον ποιητή, η οποία στεγάζεται πλέον εκεί. Η εκπαιδευτική δράση απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές της Α' και Β' Δημοτικού και στοχεύει μέσα από ποικίλες δραστηριότητες στη γνωριμία των παιδιών με την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη.

Ο Κοινωνικός Χώρος των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη Μονής Αγκαράθου 9.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΙΜΚ στα τηλέφωνα 2810 283219 και 288708, μεταξύ 9:00 και 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Cafe ΙΜΚ

Το Μουσείο διαθέτει επιπλέον κυλικείο-καφέ όπου μπορούν να παραμένουν οι μαθητές κατά την αναμονή του προγράμματός τους. Στο καφέ προσφέρονται ροφήματα, αναψυκτικά, σάντουιτς και σφολιατοειδή.

Πωλητήριο ΙΜΚ

Στην είσοδο του Μουσείου, υπάρχει πωλητήριο στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να βρει εκδόσεις, αναμνηστικά και είδη δώρων.

Σχόλια