Ειδήσεις

Κοινή δήλωση 11 περιφερειαρχών για το Μεταναστευτικό

Κοινή δήλωση για το μεταναστευτικό θέμα, με σκοπό να παρέμβουν στη επικείμενη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε., συνυπέγραψαν 10 περιφερειάρχες από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, ανάμεσα στους οποίους και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το συντονισμό εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε ο Γιώργος Αλεξάκης, περιφερειακός σύμβουλος για τα ευρωπαϊκά θέματα.

Στη δήλωση τους οι περιφερειάρχες της Μεσογείου αναφέρουν:

α) ότι την υποδοχή των μεταναστών αντιμετωπίζουν με ίδιους πόρους ενώ το μεταναστευτικό είναι ευρωπαϊκό θέμα, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται αρνητικά ο τουρισμός στις παραθαλάσσιες περιοχές.

β) ότι απαιτείται μια νέα στρατηγική για τη Μεσόγειο που να ενσωματώνει τις μεταναστευτικές ροές και να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της περιοχής.

γ) ότι, στις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές για τη γειτονία, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών Αρχών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη προκειμένου η λύση στα πραγματικά προβλήματα να είναι πιο αποτελεσματική.

Αναλυτικά, η ελληνική έκδοση της κοινής δήλωσης (δείτε την αρχική της μορφή εδώ) έχει ως εξής:

«Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η κρίση της μετανάστευσης στη Μεσόγειο έχει φτάσει σε πρωτοφανείς διαστάσεις, καθώς ο βελτιωμένος καιρός έχει προσφέρει στους λαθρέμπορους την ευκαιρία να αποστείλουν περισσότερους ανθρώπους στην επικίνδυνη διάβαση. Την ίδια στιγμή, η δραματική αύξηση των προσφύγων που ταξιδεύουν μέσω των Δυτικών Βαλκανίων έχει δείξει ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκτείνεται πολύ πέρα από μερικές χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Εντωμεταξύ, η ευρωπαϊκή απάντηση στην επείγουσα κατάσταση έχει αρχίσει να παίρνει μορφή μόνο τώρα. Αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα πολιτική συζήτηση σε επίπεδο Ε.Ε. φαίνεται να έχει αγνοήσει δύο σημαντικές πτυχές αυτής της κρίσης.

Πρώτα απ' όλα, έχει επανειλημμένα αποτύχει να αναγνωρίσει ότι το βάρος μεταφέρεται στις τοπικές και περιφερειακές Αρχές στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης. Η ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Μεσόγειο είναι στην πρώτη γραμμή, χωρίς να διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης, συχνά με τη ανθρώπινη, οικονομική και τεχνική ευθύνη του να σωθούν ζωές και την υποστήριξη των μεταναστών στην οικονομική και κοινωνική τους ένταξη.

Στην πραγματικότητα, οι περιφερειακές Αρχές είναι αναγκασμένες να διαχειριστούν μια μεταναστευτική κρίση που επηρεάζει, πέρα από τη Μεσόγειο, το σύνολο της Ευρώπης, πολύ συχνά μάλιστα μόνο με τη χρήση των περιορισμένων πόρων τους. Θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για τη διάδοση, τον εντοπισμό και την προστασία των ευάλωτων ομάδων με τη διάθεση περισσότερων πόρων σε αυτούς. Επίσης, να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες του θέματος, καθώς η μείωση του τουρισμού στις περιοχές υψηλής επηρεάζονται από τα μεταναστευτικά έκτακτης ανάγκης.

Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τις πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής να επιταχύνει την κατανομή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόρων στο πλαίσιο του Ασύλου, της Μετανάστευσης και της Ένταξης Ταμείου και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ένα μεγάλο μερίδιο των οποίων θα απασχολούνται άμεσα για τις ικανότητες υποδοχής των περιφερειών και στην ενσωμάτωση των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο έναντι των αναληφθεισών ενεργειών "η χειρότερη προσφυγική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο", όπως ο επίτροπος Ε.Ε. για τη μετανάστευση Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε, πιστεύουμε ότι μπορεί να χρειαστούν περισσότερες προσπάθειες για να βοηθηθούν τις περιφερειακές και τοπικές Αρχές.

Επιπλέον, οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές έχουν ήδη αναπτύξει μια καλή εμπειρία στην υποδοχή και ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων. Δυστυχώς, η πολιτική του διαλόγου μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών Αρχών και του ευρωπαϊκού επιπέδου που έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι αποσπασματική ή συνέβη σε βάση ad hoc. Πιστεύουμε ότι όσο υψηλότερη είναι η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών Αρχών στο πλαίσιο της συμφωνίας που έγινε το Μάιο, και σε μελλοντικές αποφάσεις που λαμβάνονται από την Ε.Ε., τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η λύση για την κρίση.

Παραδόξως, το δεύτερο στοιχείο, το οποίο λείπει από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες και σε πολλές εθνικές πρωτεύουσες κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, είναι η ίδια η Μεσόγειος, ως σύνολο. Είκοσι χρόνια μακριά από τη δήλωση της Βαρκελώνης η Ευρώπη δεν ήταν σε θέση να αναπτύξει μια τολμηρή, αποτελεσματική και ολιστική πολιτική για την περιοχή. Ωστόσο, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι αδιανόητο η Ευρώπη να επιτύχει μια βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, εάν αυτό δεν είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη Μεσόγειο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινής μοίρας που ενώνει τους λαούς της περιοχής. Η πολιτική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα στο άσυλο, την από κοινού καταπολέμηση του λαθρεμπορικού δικτύου, ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης των μεταναστών που να βασίζεται στην κοινή ευθύνη, την αειφόρο διαχείριση των κέντρων υποδοχής, βοήθεια ένταξης, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προώθηση των δημοκρατικών αξιών και του διαλόγου. Θα πρέπει να συμβάλει στην ειρήνη, την ευημερία και τη συνοχή στη Μεσόγειο.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πολιτικής Γειτονίας της Ε.Ε., η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, η Ε.Ε. πρέπει να εξετάσει τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να αναπροσανατολίσει την πολιτική αυτή, που να συνδυάζει μια σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης, τη νέα ατζέντα που προτείνει το Ε.Κ., και την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Ε. θα ενισχύσει ταυτόχρονα τη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, την προώθηση μέτρων μακράς διαρκείας για την ασφάλεια της κινητικότητας και της συνεργασίας στους τομείς της ανάπτυξης και της ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο και με τον παγκόσμιο στόχο, την αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων, πολλοί αντιπρόσωποι των ευρωπαϊκών μεσογειακών Περιφερειών ξεκίνησαν την εκστρατεία "Όλοι είμαστε Μεσόγειοι", με βάση τις αξίες της αλληλεγγύης, του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, την κοινωνικο-οικονομική ολοκλήρωση, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη συνεργασία και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του εθνοκεντρισμού.

Mario Oliverio, πρόεδρος της Περιφέρειας της Καλαβρίας, Ιταλία.

Rosario Crocetta, πρόεδρος της Περιφέρειας Σικελίας, Ιταλία.

Enrico Rossi, πρόεδρος της περιφέρεια της Τοσκάνης, Ιταλία.

Michel Vauzelle, πρόεδρος της Περιφέρειας Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, Γαλλία.

Damien Πρόεδρος της Περιφέρειας Languedoc-Roussillon, Γαλλία.

Pedro Antonio Sanchez Lopez, πρόεδρος της Περιφέρειας Μούρθια, Ισπανία.

Σταύρος Αρναουτάκης, περιφερειάρχης Κρήτης, Ελλάδα.

Απόστολος Κατσιφάρας, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδα, Ελλάδα.

Γεώργιος Χατζημάρκος, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Ελλάδα.

Susana Diaz, πρόεδρος της περιφέρειας της Ανδαλουσίας, Ισπανία.

Χριστιάνα Καλογήρου, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Ελλάδα».

Σχόλια