Ειδήσεις

Έπεσαν οι υπογραφές για το αρδευτικό έργο Σεμπρώνα

Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή σύμβασης του έργου με τίτλο: "Βελτίωση αρδευτικού έργου Σεμπρώνα Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά", προϋπολογισμού δημοπράτησης: 83.500,00 ευρώ, μεταξύ του δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και της αναδόχου Κ/Ξ του Έργου "Λιβάνιος Ι. Βασίλειος-Σοφιανός Α. Σπυρίδων".

To έργο αφορά τις εργασίες, που θα πραγματοποιηθούν για την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, τις αντικαταστάσεις τμημάτων υφιστάμενων σωληνώσεων και υδροληψιών του αρδευτικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Σέμπρωνα της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά.

Επιπλέον θα γίνει αντικατάσταση του φυγόκεντρου αντλητικού συγκροτήματος, καθώς και του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης και αυτοματισμού, καθώς και παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκατάστασης του.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Σχόλια