Ειδήσεις

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις φοροδιαφεύγει

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις φοροδιαφεύγει, όπως προέκυψε από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα. Περίπου το 23% των επιχειρήσεων, που ελέγχθηκε για έκδοση αποδείξεων και απόδοση ΦΠΑ, διαπιστώθηκε ότι παραβιάζει τη φορολογική νομοθεσία.

Πιο αναλυτικά, από τις 2.940 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι 691 είχαν υποπέσει σε κάποια παράβαση, ποσοστό παραβατικότητας 23,5%.

Παράλληλα, τις τελευταίες επτά εβδομάδες, από τις 27/07/2015,, διεξήχθησαν 35.859 έλεγχοι σε 34.642 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν στις 6.970 σύνολο παραβάσεων 21.521, ποσοστό παραβατικότητας 20%.

Κέντρα εστίασης και μπαρ αποτελούν σημαντικούς "πυρήνες" της παραβατικότητας, ενώ από επεξεργασία κατασχεμένων βιβλίων και στοιχείων διαπιστώθηκε σε 35 υποθέσεις η μη λήψη φορολογικών στοιχείων, σε σύνολο 232 παραβάσεων.

Σχόλια