Ειδήσεις

Τα θαλάσσια είδη μειώθηκαν κατά 50% από το 1970

Τα θαλάσσια είδη σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων πληθυσμοί ψαριών μεγάλης σημασίας για την ανθρώπινη ασφάλεια σίτισης, βρίσκονται σε μία δυνητικά καταστροφική πτώση, σύμφωνα με νέα έρευνα της WWF.

H επικαιροποιημένη μελέτη των θαλασσίων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών και ψαριών, αναφέρει ότι το μέγεθος 5.829 πληθυσμών από 1.234 θαλάσσια είδη μειώθηκε κατά 49% μεταξύ 1970 και 2012.

Εκτός από τις καταστροφικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα αρνητική για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα αυτούς στον αναπτυσσόμενο κόσμο που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τους πόρους των ωκεανών.

Σύμφωνα με στοιχεία της WWF και της Ζωολογικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, τις μεγαλύτερες απώλειες, σε ποσοστό 74 τοις εκατό, υπέστησαν τα ψάρια της οικογενείας των Σκομβριδών όπως ο τόνος, το σκουμπρί, ο κολιός και η παλαμίδα.

Παρόλο που η υπεραλίευση αναγνωρίζεται ως η σημαντικότερη απειλή για τη βιοποικιλότητα των ωκεανών, η μελέτη αποκαλύπτει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί τις ταχύτερες μεταβολές στον ωκεανό από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

Η άνοδος της θερμοκρασίας και των επιπέδων οξύτητας που προκαλείται από το διοξείδιο του άνθρακα αποδυναμώνει περαιτέρω ένα σύστημα που έχει ήδη υποβαθμιστεί σοβαρά λόγω της υπεραλίευσης, της απώλειας και υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων και της ρύπανσης.

Επιπρόσθετα, η έκθεση δείχνει μία απότομη πτώση στην έκταση των κοραλλιογενών υφάλων και διαφόρων ειδών θαλάσσιων λιβαδιών σε όλο τον κόσμο, τα οποία υποστηρίζουν πολλά είδη ψαριών και παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στους ανθρώπους.

Η απώλεια κοραλλιογενών υφάλων από τις περισσότερες περιοχές είναι πολύ πιθανή έως το 2050, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Η έκθεση καταλήγει στο ότι με πάνω από το 25 τοις εκατό όλων των θαλασσίων ειδών να ζουν σε κοραλλιογενείς υφάλους και περίπου 850 εκατομμύρια ανθρώπους να επωφελούνται άμεσα από τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες τους, η απώλεια αυτών των υφάλων θα είναι καταστροφική.

Σχόλια