Ειδήσεις

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή 6μμ-10 μ.μ.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρουν από το τυπικό Γυμνάσιο ως προς τα εξής:

? Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες

? Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται χωρίς εξετάσεις με περιγραφικά - ποιοτικά σχόλια για τις επιδόσεις τους και τη συνολική τους πορεία

? Πολλά μαθήματα γίνονται έξω από το σχολείο σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς (π.χ. μουσεία) ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

? Το πρόγραμμα σπουδών είναι ανοιχτό και ευέλικτο

? Οι μέθοδοι διδασκαλίας στηρίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

? Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται ειδικά για το πρόγραμμα των ΣΔΕ

Στο νομό Ηρακλείου το ΣΔΕ λειτουργεί στο:

? Δήμο Ηρακλείου Ηφαίστου 7 (στο κτίριο του 5ου ΕΠΑΛ στα Καμίνια)  και στο

? Δήμο Μινώα Πεδιάδας στο Κτίριο του Γυμνασίου Καστελίου οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Σχόλια