Ειδήσεις

Το μετοχολόγιο που εκθέτει τον Φλαμπουράρη

Μπορεί ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης να διαμηνύει από το πρωί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι έχει μεταβιβάσει το μετοχολόγιο της "Διάτμηση ΑΤΕ", προς το παρόν, όμως, δεν έχει παρουσιάσει σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν την αλήθεια των λεγομένων του.

Όπως αναφέρει το capital.gr, το μόνο διαθέσιμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει είναι η αναλυτική κατάσταση των μετόχων της "Διάτμηση ΑΤΕ", όπως αυτή αποτυπώνεται στις 23 Σεπτεμβρίου 2014. Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, καθώς τότε η Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε διενεργήσει το διαγωνισμό για την εργολαβική σύμβαση ύψους 3,9 εκατ. ευρώ.

Το έγγραφο της 23ης Σεπτεμβρίου 2014 αποδεικνύει ότι ο κ. Φλαμπουράρης είναι μέτοχος, επειδή, πολύ απλά, δεν υπάρχει σήμερα αναλυτική κατάσταση που να αποδεικνύει το αντίθετο από τη μεριά του υποψηφίου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί πως για να ολοκληρωθεί μεταβίβαση μετοχών απαιτείται να έχει αποτιμηθεί η αξία των μετοχών, να έχει καταβληθεί φόρος μεταβίβασης και να υφίσταται συμφωνητικό πώλησης.

Παράλληλα, μετά από τις σημερινές πληροφορίες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι δικηγόροι και οι λογιστές του κ. Φλαμπουράρη έσπευσαν στο ΓΕΜΗ (Γενικό Μητρώο Εταιρειών) για να αλλάξουν την απόφαση της γενικής συνέλευσης με το μετοχολόγιο που τον εμφανίζει να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, ενώ την ίδια ώρα για το σύνολο των ζητημάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα έχει κατατεθεί αναφορά στους εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος, την εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και την Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Μετά από έρευνα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας του διαστήματος 2003-2011 φανερώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού 38.00 ταμείου είναι εξαιρετικά υψηλό. Ο λογαριασμός 38.00 αντιστοιχεί στα χρηματικά διαθέσιμα που μία εταιρεία διαθέτει στην έδρα της σε φυσική μορφή, δηλαδή όχι σε τραπεζικές καταθέσεις.

Συγκεκριμένα, η "Διάτμηση ΑΤΕ" είχε υπόλοιπο λογαριασμού:

- το 2003 318,1 χιλιάδες ευρώ

- το 2004 864 χιλιάδες ευρώ

- το 2005 552,6 χιλιάδες ευρώ

- το 2006 700,6 χιλιάδες ευρώ

- το 2007 1,3 εκατ. ευρώ

- το 2008 1,9 εκατ. ευρώ

- το 2009 1,3 εκατ. ευρώ

- το 2010 74,6 χιλιάδες ευρώ και

- το 2011 περίπου 1 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με ειδικούς, οι συναλλαγές άνω ενός εύλογου ποσού υποχρεωτικά γίνονται με τραπεζική διαμεσολάβηση και όχι με μετρητά από το ταμείο προς συμμόρφωση με τους νόμους περί ξεπλύματος χρήματος αλλά και τον Κώδικα Φόρου Εισοδήματος για την έκπτωση δαπανών.

Εξάλλου, η ύπαρξη σημαντικών υπολοίπων μετρητών στο ταμείο ενισχύει τον κίνδυνο εγκληματικής ενέργειας, ενώ δεν επιφέρει έσοδα από τόκους, κάτι που θα ήταν ζητούμενο για μία εταιρεία.

Σχόλια