Ειδήσεις

Οργανωμένο κέντρο ξένων γλωσσών ή ιδιαίτερο μάθημα;

Ξένες γλώσσες στον ιδιωτικό τομέα επιτρέπεται να διδάσκουν τα μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Νομού Ηρακλείου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο κέντρο που αδειοδοτείται και ελέγχεται από τον κρατικό φορέα ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων - www.eoppep.gr). Ο Σύλλογος PALSO Νομού Ηρακλείου είναι ο επίσημος φορέας ιδιωτικής εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών στο νομό και τα μέλη του παρέχουν έργο ποιότητας από την ίδρυσή του.

Λάβετε υπόψη σας ότι 35 χρόνια τώρα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών PALSO ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών με γνώση, εμπειρία, αγάπη για το παιδί και αίσθημα ευθύνης, αφού:

1) Η τάξη των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Palso είναι ο χώρος της ολοκληρωμένης μαθησιακής διαδικασίας.

2) Το πλούσιο περιβαλλοντικής τάξης δίνει πολλά ερεθίσματα και διευκολύνει τη μάθηση.

3) Μέσα στην τάξη ο μαθητής μπαίνει σε κλίμα συνεργασίας, ανταλλαγής, άμιλλας κι εκτός από τις βασικές μαθησιακές δεξιότητες καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες, την εναλλαγή ρόλων, αλλά βελτιώνει και τo δείκτη αυτοαποτελεσματικότητάς του (κοινωνικογνωστική μάθηση BanduraAibert/MischelWalter) καθώς και την αυτοεκτίμησή του.

4) Ο μαθητής μαθαίνει και λειτουργεί με πνεύμα ισότητας και αλληλεπιδρά όχι μόνο με το διδάσκοντα αλλά με όλα τα μέλη της ομάδας.

5) Η τάξη τρέφει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, το καλεί να μάθει να συνυπάρχει με διαφορετικά άτομα, να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της ομάδας και να επικοινωνεί στη γλώσσα-στόχο.

6) Η μάθηση προωθείται συστηματικά, οργανωμένα κι υπεύθυνα κι ο μαθητής, ως ενεργό κύτταρο της ομάδας, μαθαίνει να αλληλεπιδρά, μαθαίνει κι από τους συμμαθητές του κι από το περιβάλλον που δημιουργείται μέσα στην αίθουσα.

Σε αντίθεση με το ανεξέλεγκτο, πολλές φορές παράνομο και πιο φτωχό ιδιαίτερο, το Οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών PALSO:

α) είναι ένας νόμιμος φορέας που ελέγχεται από το κράτος

β) εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,

γ) οι εκπαιδευτικοί του έχουν την απαιτούμενη νόμιμη άδεια να ασκήσουν το λειτούργημα αυτό, λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο σε προγράμματα επιμόρφωσης και αξιολογούνται ετησίως,

δ) Διαθέτει τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, multimedia, ψηφιακά βιβλία, διαδραστικούς πίνακες.

Προσοχή μεγάλη στην παραπλανητική διαφήμιση του φτηνού ιδιαίτερου που υπόσχεται κέρδος σε χρόνο και χρήμα! Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, αφού ενδέχεται κάποια στιγμή ο μαθητής που στερήθηκε της ολοκληρωμένης, οργανωμένης μαθησιακής διαδικασίας, αργά ή γρήγορα να καταλήξει πίσω σε ένα Κέντρο μας για να διορθώσει, να καλύψει, να μάθει αυτά που δεν έμαθε.

Επιπλέον, παρατηρείται πολύ συχνά από τους καθηγητές των κέντρων ξένων γλωσσών Palso ότι το παιδί που έρχεται από το φτωχό περιβάλλον του ιδιαιτέρου μαθήματος βρίσκεται σχεδόν πάντα αρκετά πίσω από το επίπεδο στο οποίο νομίζει ότι βρίσκεται και δυσκολεύεται στις ομαδικές πρακτικές όπως η συνομιλία, οι ρεαλιστικοί διάλογοι, τα παιχνίδια, η ανταλλαγή ρόλων.

Σε αντίθεση με το ιδιαίτερο, το οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Palso στοχεύει στη δημιουργία αυτόνομων, δυνατών, ολοκληρωμένων μαθητών-πολιτών.

Αν λοιπόν το παιδί σας δεν παρουσιάζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που καθιστά αναγκαίο το ατομικό μάθημα, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ να επιλέξετε πιθανής αμφιβόλου ποιότητας κι ενδεχομένως μετριότατης αποτελεσματικότητας μαθησιακό περιβάλλον.

Η διαφήμιση ιδιαιτέρων μαθημάτων στην εφημερίδα δεν ισοδυναμεί με επάρκεια προσόντων διδασκαλίας και κατ' επέκταση νόμιμη οδό. Σας προτρέπουμε να ζητήσετε την άδεια διδασκαλίας του ανθρώπου στον οποίο αναθέτετε τη μόρφωση του παιδιού σας, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει, να ενημερωθείτε για την εμπειρία του και να βεβαιωθείτε ότι εργάζεται νόμιμα διαθέτοντας κωδικό άσκησης δραστηριότητας (ΚΑΔ) και εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Ο καθηγητής/τρία της δημόσιας εκπαίδευσης ΔΕΝ επιτρέπεται να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα.

Βοηθήστε λοιπόν το παιδί σας με τον καλύτερο τρόπο, επενδύστε στη μόρφωσή του, κάνετε την εγγραφή σας σήμερα σε ένα οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Palso, αυτό που πραγματικά σας συμφέρει! Με εγγύηση τα 35 χρόνια απόλυτα επιτυχημένης πορείας τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Palso δεν υπόσχονται απλά το καλύτερο, αποτελούν την ΠΡΩΤΗ και μόνη πραγματικά αξιόπιστη επιλογή.

Σχόλια