Ειδήσεις

Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Υπό την προεδρία της αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης") έχουν ως εξής:

1. Εξέταση ένστασης της εταιρείας SPECTRATECH που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Α/Α 12439 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με τίτλο "Δημιουργία έκθεσης Γεωπάρκου" στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "Κέντρο πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Δήμου Ανωγείων", σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

2. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη προκειμένου να εξεταστεί η ένσταση της εταιρείας SPECTRATECH λόγω της προθεσμίας που επιβάλλει ο νόμος στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "Κέντρο πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Δήμου Ανωγείων".

Σχόλια