Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχανών-Αστερουσίων

Σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δήμου στα Πεζά, καλεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων, Γεώργιος Επιτροπάκης, το δήμαρχο Εμμανουήλ Κοκοσάλη, τα μέλη του Σώματος, καθώς και τους προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 3 μ.μ.

Η συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σε 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα ξεκινήσει με την ενημέρωση του δημάρχου Εμμανουήλ Κοκοσάλη καθώς και των αντιδημάρχων και των προέδρων Ν.Π.Δ.Δ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων (εισηγητής ο προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ).

2. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων 2015-2019 (εισηγητής ο προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ).

3. Εξέταση αιτημάτων δημοτών Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για διαγραφές τελών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης (εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Καράτζης Ιωάννης).

4. Εξέταση αιτήματος για διαγραφή οφειλής τελών ταφής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Βελεγράκης Κωνσταντίνος).

5. Ηλεκτροδότηση μη αναγνωρισμένου οικισμού "Πούλα" στην περιοχή της Τ.Κ. Χουδετσίου (εισηγητής ο προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ).

6. Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου για την εκτέλεση του έργου "Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων (Κουνάβοι -Πεζά -Αλάγνι -Μελέσες) & Αντλιοστάσια" (εισηγητής ο προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ).

7. Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου για την εκτέλεση της προμήθειας "Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού )" (εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ)

8. Έγκριση της με αρ. 72/2015 μελέτης με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή του χαλαυριανού χειμάρρου" (εισηγητής ο προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ).

9. Έγκριση μελέτης με τίτλο "Εργασίες αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωριού λόγω θεομηνίας - Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων" (εισηγητής ο προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ).

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποκατάσταση όψεων διατηρητέου κτιρίου παλαιού δημοτικού σχολείου Αρχανών & Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου" (εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ).

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εκσυγχρονισμός και επέκταση βρεφονηπιακού σταθμού του Δ. Αρχανών-Αστερουσίων" (εισηγητής ο προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ).

12. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου "Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η. -Υποέργο 3 "Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην Δημαρχείου" (εισηγητής ο προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ).

13. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού του έργου "Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου Δήμου Ν. Καζαντζάκη" (εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ).

14. Επανακαθορισμός τρόπου εκτέλεσης μέρους της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρου υποδοχής και ενημέρωση επισκεπτών και φιλοξενίας για τη φύση και τον πολιτισμό των Αστερουσίων-Εθιά" (εισηγητής ο προϊστάμενος Τμήματος Έργων Υποδομής Σημαντηράκης Εμμανουήλ).

15. Εξέταση αιτήματος CRETA GREEN AGROFARM IKE, Οργάνωση Παραγωγών Ελαιόλαδου & Επιτραπέζιας ελιάς "Ελαίη-ΑΡΧΑΝΕΣ" για την παραχώρηση δημοτικού χώρου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Βελεγράκης Κωνσταντίνος).

16. Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Βελεγράκης Κωνσταντίνος).

17. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων για την κάλυψη της δαπάνης "Επαύξηση ισχύος γεώτρησης Πύργου (Χαλέπα)" (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Βελεγράκης Κωνσταντίνος).

18. Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης "Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δ.Δ. Κάτω Αρχανών, Δήµου Αρχανών Αστερουσίων (περ. Σουµερλή)" - Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων έτους 2015 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Βελεγράκης Κωνσταντίνος).

19. Ψήφιση πίστωσης μέρους ετήσιας επιχορήγησης έτους 2015 στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων με την επωνυμία "Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων" (εισηγητής ο πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. Ανδρουλάκης Ζεβεδαίος).

20. Ψήφιση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχανών Αστερουσίων (εισηγητής ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.Α. Μανταδάκης Εμμανουήλ).

21. Έγκριση ανανέωσης παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Σεραφειμίδης Γεώργιος).

Σχόλια