Ειδήσεις

Νέα προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων στο Δήμο Κισσάμου

Την έναρξη εγγραφών για νέα προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων που αφορούν σε έξι θεματικές ενότητες ανακοίνωσε ο Δήμος Κισσάμου.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και παρέχονται δωρεάν, ενώ για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (παραλαμβάνεται από το Δημαρχείο Κισσάμου) και η φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας.

Αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 13:00, στο Δημαρχείο Κισσάμου (α' όροφος, γραφείο δημάρχου), ενώ να σημειωθεί πως για την ένταξη στα προγράμματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, ο Δήμος Κισσάμου σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ανακοινώνει την έναρξη των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κισσάμου για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016 στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

• Οικονομία-Επιχειρηματικότητα

• Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον

• Νέες Τεχνολογίες

• Γλώσσα και Επικοινωνία

• Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις

• Πολιτισμός και Τέχνη

      Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1

Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Διοίκηση Επιχειρήσεων

25

1.3

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική - Πολιτιστική ανάπτυξη

25

2

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.4

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

25

2.7

Αστικοί λαχανόκηποι

25

2.8

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής

25

2.9

Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες

25

2.10

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

3

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1

Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)

50

3.4

Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

3.6

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

4

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.5

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

4.7

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

4.8

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

4.10

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

4.13

Βασικά Αγγλικά Α1

50

4.14

Βασικά Αγγλικά Α2

50

4.19

Βασικά Ιταλικά Α1

50

4.20

Βασικά Ιταλικά Α2

50

5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.5

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

5.7

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25

6

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.3

Φωτογραφία

25

6.10

Τοπική Ιστορία

25

      Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών

25

2

Εθελοντισμός και κοινωνική δράση

25

3

Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας

25

4

Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες

25

5

Οικιακή μελισσοκομία

25

6

Οικιακή Παραγωγή Οίνου, ποτών και ηδύποτων

30

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες:

• Τηλέφωνο: 28223-40200

• Email: kdvm227@gmail.com

Σχόλια