Ειδήσεις

Ένταξη έργων για Παιδικούς-ΑμεΑ στο Ε.Π. "Κρήτη 2014-2020"

Με αποφάσεις του περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη εντάσσονται στο ΕΠ "Κρήτη 2014-2020" τα δύο πρώτα έργα που αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το πρώτο έργο "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 στην Περιφέρεια Κρήτης", με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ και προϋπολογισμό 7.051.665,00 €, αφορά στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Το δεύτερο έργο "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΜΕΑ) στην Περιφέρεια Κρήτης", με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ και προϋπολογισμό 121.761,00 €, αφορά στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών με αναπηρίες, για το έτος 2015-2016, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ατόμων ΜΕΑ (Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ).

Πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία των έργων στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης www.pepkritis.gr/ses.

Σχόλια