Ειδήσεις

Καστέλι: Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στο Καστέλι.

Στο ΣΔΕ παρέχεται η δυνατότητα σε ενήλικες 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο γυμνασίου.

Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρουν από το τυπικό γυμνάσιο ως προς τα εξής:

* Οι εκπαιδευόμενοι είναι αποκλειστικά ενήλικες.

* Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται χωρίς εξετάσεις με περιγραφικά-ποιοτικά σχόλια για τις επιδόσεις τους και τη συνολική τους πορεία, ενώ πολλά μαθήματα γίνονται έξω από το σχολείο, σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς (π.χ. μουσεία) ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

* Το πρόγραμμα σπουδών είναι ανοιχτό και ευέλικτο, ενώ οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι εναλλακτικές-καινοτόμες και στηρίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Για εγγραφές στο σχολείο του Καστελίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Γυμνάσιο Καστελίου καθημερινά από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Πληροφορίες: 2810/831.145 - http://sde-irakl.ira.sch.gr - sdeher@sch.gr.

Σχόλια