Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση τζίρου στον τουρισμό το β' τρίμηνο του 2015

Αύξηση τζίρου στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 παρατηρείται, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, καταδεικνύοντας πως οι επιχειρήσεις σε τουρισμό, εστίαση, αεροπορικές και πλωτές μεταφορές, παρά τα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα.

Πιο αναλυτικά:

-Ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης του δευτέρου τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δευτέρου τριμήνου 2014, παρουσίασε αύξηση 13,4% έναντι αύξησης 6,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014 προς το 2013.

-Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του δευτέρου τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δεύτερου τριμήνου 2014, παρουσίασε αύξηση 3,4%, έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014 προς το 2013.

-Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές του δεύτερου τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δεύτερου τριμήνου 2014, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι μείωσης 11,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014 προς το 2013.

-Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του δεύτερου τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δεύτερου τριμήνου 2014, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι αύξησης 12,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014 προς το 2013.

-Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του δευτέρου τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δεύτερου τριμήνου 2014, παρουσίασε μείωση 5,4%, έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014 προς το 2013.

-Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του δεύτερου τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δεύτερου τριμήνου 2014, παρουσίασε αύξηση 4,6%, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014 προς το 2013.

Σχόλια