Ειδήσεις

Την Παρασκευή συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 14:00 το μεσημέρι συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, στην αίθουσα συνεδριάσεων στην πλατεία Ελευθερίας, για το μεταναστευτικό, θέματα οικονομικά, όπως ο προϋπολογισμός, ευρωπαϊκά και θέματα εμπορίου. Πιο αναλυτικά:

«Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των ΠΣ κ.κ.:

α) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα: «Ανάδειξη αρχαίων πόλεων Δήμου Καντάνου-Σελίνου».

β) Ματαλλιωτάκη Γεωργίου με θέμα: «Περιπατητικός τουρισμός χωρίς …πυξίδα στην Κρήτη»

γ) Σπυρόπουλου Γεώργιου με θέμα: «Εγκατάσταση Λαθρομεταναστών στην Κρήτη».

1. Τομεακά προγράμματα

1.1 Έγκριση 3ης Τροποποίησης σχεδίου δράσης ΠΚ και ΠΕ έτους 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 104401/28-08-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.- (εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης και ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

2. Διοικητικά-οικονομικά θέματα

2.1 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων  αναγκών στις υπηρεσίες της ΠΚ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 102355/24-08-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.- (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Χρύσα Ελευθερίου).

2.2 Ψήφιση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 103864/27-08-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ. - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

3. Ευρωπαϊκά θέματα

3.1 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα «ELISAN» και «ENSA», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1297/19-08-2015 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Κρήτης. - (εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Σταύρος Αρναουτάκης).

3.2 Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ADAPT2CLIMA- Adaptation to Climate Change Impacts on the Mediterranean Islands, του Προγράμματος LIFE 2014-2017, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 107218/04-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ. - (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ κα Ελένη Χατζηγιάννη).

3.3 Αποδοχή Υλοποίησης του Έργου "Erasmus+ 2015, Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού" με τίτλο "Αναπτυξιακές Δυνατότητες Ορεινών Όγκων" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για την υλοποίηση του, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 107237/04-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ. - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΚ κα Θεανώ Βρέντζου - Σκορδαλάκη).

4. Θέματα εμπορίου

4.1 Αναπομπή του θέματος: «Εξέταση της από 04-06-2014 αίτησης θεραπείας της Παπουτσάκη Μαρίας κατά της αριθμ. 113/2014 απόφασης του Δήμου Χερσονήσου με την οποία ανακλήθηκε η αριθμ. 254/21066/30-07-2013 άδεια  υπαιθρίου  πλανοδίου εμπορίου (κινητή  καντίνα) που της είχε χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4264/2014: «Άσκηση Εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος», για έκδοση νέας αιτιολογημένης απόφασης, ύστερα από την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/94 Ν Ηρακλείου - Λασιθίου (πρακτικό 2/23-07-2015). - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης )».

Σχόλια