Ειδήσεις

Πειραματικό Λύκειο: Πρόσκληση για κάλυψη κενών θέσεων

Με κλήρωση στην Α' τάξη και γραπτή δοκιμασία στις Β' και Γ' τάξεις, προκειμένου να καταρτίσει νέους πίνακες για το σχολικό έτος 2015-16, θα καλύψει τις κενές θέσεις που διαπίστωσε ότι υπάρχουν το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου.

Για το λόγο αυτό με ανακοίνωσή του το Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς ή κηδεμόνες να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «μετά τη διαπίστωση κενούμενων θέσεων στις 3 τάξεις του σχολείου, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου πρόκειται να καταρτίσει Πίνακες Επιλογής Μαθητών σε κενούμενες θέσεις σχολικού έτους 2015-2016, ανά τάξη. Οι πίνακες θα καταρτιστούν μετά από:

• κλήρωση την Τετάρτη 9/9 και ώρα 12:30, σε μία ενιαία κατηγορία υποψηφίων, για την Α' τάξη, και

• τρίωρη ενιαία ανά τάξη γραπτή δοκιμασία στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και στα Μαθηματικά τη Δευτέρα 14/9 και ώρα 09:00, για τη Β' και τη Γ' τάξη.

Για τους λόγους αυτούς, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες να προβούν σε αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη διαδικασία, κατά περίπτωση, με προθεσμία υποβολής:

• για την Α' τάξη, την Τετάρτη 9/9 και ώρα 12:00,

• για τη Β' και τη Γ' τάξη, την Παρασκευή 11/9 και ώρα 12:00.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές καθημερινά 08:30 - 13:00, στη διεύθυνση του σχολείου».

Σχετικά με τη γραπτή δοκιμασία στη Β' και Γ' Τάξη, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού σημειώνει τα εξής:

• «Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην ανάγνωση και στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κ.λπ.), καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.

• Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες κατανόησης του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες.

• Τέλος, δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι' αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη, ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους μέχρι την προηγούμενη τάξη -στα αντίστοιχα μαθήματα Γενικής Παιδείας- αρκούν για την επιτυχή συμμετοχή τους».

Σχόλια