Ειδήσεις

Θετική απόφαση για οφειλέτη από το Ειρηνοδικείο Χανίων

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας απευθύνθηκε οφειλέτης, με τραπεζικές οφειλές προς τέσσερις τράπεζες και συνολικό χρέος που ανέρχεται στο ποσό των 56.444,75 ευρώ.

Ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων του Παραρτήματος, πέτυχε, έως την επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής, την προσωρινή υπαγωγή του στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του και την προστασία του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του υπό τον όρο καταβολής 200 ευρώ μηνιαίως προς όλους τους πιστωτές του.

Επιτρέπει δε η παραπάνω απόφαση, χωρίς να τον υποχρεώνει, να μην καταβάλει δύο μηνιαίες δόσεις το χρόνο, κατά τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.

Το Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλεί με ανακοίνωσή του τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός Τετάρτης κατά τις ώρες 10:30 - 13:00 και Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 18:30 - 21:00 ή να επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους στη δ/νση Μάρκου Μπότσαρη 68, Τ.Κ. 73.1 00, Χανιά, τηλ. 2821086245, φαξ 2821086245 (e-mail: chania.peeke@gmail.com, www.eeke.gr).

Σχόλια