Ειδήσεις

Από αύριο οι αιτήσεις για το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Από αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015 ξεκινούν οι αιτήσεις για το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και θα διαρκέσουν ως τις 8 Σεπτεμβρίου 2015. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

«Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προτίθεται να καλύψει τις κενές θέσεις μαθητών/τριών που έχουν προκύψει καθώς και αυτές που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-2016, στη Β΄ και  Γ΄ τάξη του Σχολείου μας.

Οι θέσεις θα καλυφθούν μετά από γραπτή δοκιμασία στα Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Φυσικά (Βιολογία- Γεωγραφία για τους υποψηφίους της Β΄ τάξης και Χημεία-Φυσική-Γεωγραφία για τους υποψηφίους της Γ΄ τάξης) που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9-9-2014 και ώρα 10.00 π.μ. στο χώρο του σχολείου. Η δοκιμασία θα είναι δίωρης διάρκειας, στην οποία θα εξεταστούν όλα τα μαθήματα.

Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν σε ύλη που έχουν διδαχθεί μέχρι και την τάξη που έχουν φοιτήσει και δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πειραματικό Γυμνάσιο, (οδός Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810260663), από 2 έως 8 Σεπτεμβρίου 2015, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00π.μ.-12.00μ.μ. Ειδικότερα καλούνται να φέρουν μαζί τους:

-αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα,

-ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο του μαθητή/τριας,

-βεβαίωση από το Γυμνάσιο προέλευσης του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η φοίτηση του σ΄ αυτό.

Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμασίας θα καταρτισθεί από το ΕΠ.Ε.Σ. πίνακας αξιολόγησης, ο οποίος θα έχει ισχύ για το σχολικό έτος 2015-16.

Οι εγγραφές για του μαθητές της Α' Γυμνασίου

Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που κληρώθηκαν για να φοιτήσουν στην Α' τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016, πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.

Α) Αν επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους, θα πρέπει :

1. να φέρουν στο Π.Γ.Η., από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρες 9-12 π.μ., μια βεβαίωση εγγραφής στην Α' τάξη από το γυμνάσιο στο οποίο θα φοιτούσε κανονικά το παιδί.

2. να συμπληρώσουν μια υπεύθυνη δήλωση στο Π.Γ. Η. για τη β' ξένη γλώσσα (γαλλικά ή γερμανικά).

Β) Αν δεν επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους στην Α' τάξη του Π.Γ.Η., πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο, στις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, και να συμπληρώσουν μια υπεύθυνη δήλωση.

Σχόλια