Ειδήσεις

Πρώτες σε προτιμήσεις των Ελλήνων οι σπουδές στην Κύπρο

Οι σπουδές κάθε ατόμου αποτελούν ίσως τη σημαντικότερη απόφασή του, ειδικότερα σ' αυτήν την εποχή των έντονων προκλήσεων. Επομένως, η σωστή επιλογή του πανεπιστημίου σημαδεύει ολόκληρη μας τη ζωή.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουαποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων σπουδαστών που επιλέγουν την Κύπρο για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουείναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους, και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor Degree), μεταπτυχιακού (Master Degree) και διδακτορικού (Ph.D.) επιπέδου.

Η νέα πανεπιστημιούπολη μπορεί να δεχτεί μέχρι και 7.000 φοιτητές και αποτελείται από υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, ιδιόκτητα φοιτητικά διαμερίσματα και χώρους ψυχαγωγίας.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουλειτουργούν 5 σχολές:

? Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

? Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου

? Σχολή Θετικών Επιστημών

? Σχολή Τεχνών και Επιστημών Αγωγής

? Ιατρική Σχολή και

? Μονάδα Εξ Αποστάσεως.

Ακαδημαϊκή αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ

Σταθμός στην πορεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η έγκρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που εγκρίθηκε από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι τίτλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους τίτλους των ελληνικών ΑΕΙ, αφού τα προγράμματα καλύπτουν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων των ελληνικών Πανεπιστήμιων.

Ανήκει στο μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στο μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities, ο οποίος αποτελείται από περισσότερα από 80 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 28 χώρες της υφηλίου με σύνολο 1.000.000 φοιτητών. Αυτή ακριβώς η εταιρική σχέση εξασφαλίζει μια άλλη διάσταση στην κινητικότητα των φοιτητών, μέσω διαφόρων προγραμμάτων ανταλλαγής.

Microsoft Innovation Centre

Η συνεργασία του κολοσσού της τεχνολογίας Microsoft και του διεθνούς πανεπιστημιακού κολοσσού Laureate International Universities, στον οποίο ανήκει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οδήγησε στη δημιουργία του μοναδικού Microsoft Innovation Center στην Κύπρο και ένα από τα 100 που υπάρχουν στον κόσμο. Πρόκειται για εγκαταστάσεις με κορυφαίες τεχνολογίες, όπου εκπρόσωποι της κυβέρνησης, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του κλάδου της τεχνολογίας, θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης λογισμικών, προάγοντας την ανάπτυξη και βοηθώντας στη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας μέσω δεξιοτήτων, επαγγελματικής κατάρτισης, συνεργασιών και καινοτομίας.

Αξιολόγηση-Διάκριση από το QS Rating System

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μοναδικό Ίδρυμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει εγκριθεί από τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars).  Ο δείκτης αξιολόγησης της QS Top Universities (QS Stars) βάζει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με τα καλύτερα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, με τον υψηλότερο δείκτη 5 αστέρων στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών.

Ιατρική Σχολή

Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα με προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία τόσο για την Κύπρο όσο και την ευρύτερη περιοχή. Η οργάνωση και η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνάδει απόλυτα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με διεθνή πρότυπα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής είναι το αποτέλεσμα συνεργασιών με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Επιπρόσθετα, έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία της Laureate International Universities, του μεγαλύτερου δικτύου πανεπιστημίων στον κόσμο, στο οποίο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι μέλος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το δίκτυο της Laureate International Universities διαθέτει 19 κέντρα αριστείας στην Ιατρική με παγκόσμιες διακρίσεις στον εκπαιδευτικό, στον ερευνητικό, στον κλινικό και τον κοινωνικό τομέα.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνεται στο Διεθνή Ιατρικό Οδηγό της FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research).

Η Σχολή έχει επίσης βραβευτεί με δύο πρώτα βραβεία, μετά από διαγωνισμό, από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Installation και Best Education Solution.

Η κλινική άσκηση γίνεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου, με την έγκριση του υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ήδη συνάψει συμφωνία με το υπουργείο Υγείας για χρήση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, που έχει μετονομαστεί σε "Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρνακας-Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου".

Απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε οποιοδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

DISTANCE LEARNING

Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε τομείς όπως η Εκπαίδευση, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Δημόσια Υγεία, η Αγγλική Φιλολογία, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, η Συμβουλευτική κ.ά.

Το διδακτικό προσωπικό που συνεργάζεται με τη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ή εξωτερικοί συνεργάτες, όλοι τους με σημαντική ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και με εμπειρία και επιμόρφωση στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης.

Η φυσική παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη μόνο στις τελικές (γραπτές) εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται κατά μέσο όρο ένα τριήμερο κάθε εξάμηνο (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή), ενώ, για τη διευκόλυνση των φοιτητών θα προγραμματίζονται και προαιρετικές συμβουλευτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες.

Για μια γενική ενημέρωση για τη λειτουργία, τα προγράμματα, τις σπουδές και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cy ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο admit@euc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357-22-713000.

Σχόλια