Ειδήσεις

Καλπάζουν οι "Μινωικές" - Υψηλή κερδοφορία στο α' εξάμηνο

Εντυπωσιακά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα των "Μινωικών Γραμμών" κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, αφού υπήρξε μεγάλη αύξηση σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στα έσοδα και την κερδοφορία.

Οι "δύσκολες μέρες" των προηγούμενων ετών φαίνεται πλέον να είναι οριστικά στο παρελθόν, αφού οι "Μινωικές Γραμμές" κατόρθωσαν να πετύχουν πολύ σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα, αυξάνοντας σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους και ακόμη περισσότερο την κερδοφορία τους. Μάλιστα, η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε αύξηση πάνω από 9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν στο πολύ εντυπωσιακό ποσό των 5,8 εκατ. ευρώ. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που οι "Μινωικές" πέτυχαν από το 2000 καθαρή κερδοφορία στο α' εξάμηνο μιας χρονιάς, αφού η επιβατηγός ναυτιλία κατά κανόνα πετυχαίνει κέρδη στο β' εξάμηνο, που είναι και το "καλό" των εταιρειών (λόγω θέρους).

Αναλυτικά, όπως καταγράφεται στην ανακοίνωση των "Μινωικών Γραμμών":

Το πρώτο εξάμηνο του 2015 οι ενοποιημένες πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 78,7 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 5,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας βελτίωση 10,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2014.

Στα αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2015 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και συνολικές αποσβέσεις 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2014.

Επιπρόσθετα, κατά την 30ή/6/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 247,7 εκατ. ευρώ (2,32 ευρώ ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 207,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 6,0 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, με το α' εξάμηνο παραδοσιακά να εμφανίζει χαμηλότερο επίπεδο κίνησης και εσόδων σε σχέση με το β' εξάμηνο του έτους. Εντούτοις, οι "Μινωικές Γραμμές" για πρώτη φορά από το 2000 παρουσίασαν καθαρή κερδοφορία στο α' εξάμηνο του έτους.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις, όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα του α' εξαμήνου, οφείλονται κυρίως στην αύξηση των εσόδων, στη μείωση του κόστους καυσίμων ως συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Επιπλέον, η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης έλαβε μια σειρά αποφάσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου της, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2015.

Μεταφορικό έργο

Γραμμή Ανκόνα & Τεργέστης: Η Εταιρεία το α' εξάμηνο του 2015 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα-Τεργέστη), ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της, επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία διακίνησε 148 χιλ. επιβάτες, 33 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 41 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Ανκόνα ανήλθαν σε 58,3% για τους επιβάτες, 55,0% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 58,1% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δε δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.

Ελληνική ακτοπλοΐα (γραμμή Κρήτης): Στη γραμμή "Ηράκλειο-Πειραιάς" οι "Μινωικές Γραμμές" διατήρησαν την ισχυρή θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή. Το α' εξάμηνο του 2015, η Εταιρεία διακίνησε 308 χιλ. επιβάτες, 32 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 29 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω γραμμή ανήλθαν σε 66,0% για τους επιβάτες, 61,0% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 44,9% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Σχόλια