Ειδήσεις

Συνάντηση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Συνάντηση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των νερών κολύμβησης, προκειμένου να γίνει ο συντονισμός των υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Νίκου Καλογερή και Δημόσιας Υγείας Μανόλη Κλώντζα. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, εκπρόσωποι των Λιμεναρχείων και ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επισημάνθηκαν οι τρόποι δράσης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση του φαινομένου των σκούρων κηλίδων - αφρού στη θάλασσα που παρατηρείται σε ορισμένες παράκτιες περιοχές στην Κρήτη (και έχει απασχολήσει τελευταία τον Τύπο), ενώ συζητήθηκε επίσης σχέδιο πρόληψης του φαινομένου για τα επόμενα έτη.

Οι Υπηρεσίες Υγείας τόνισαν ότι κατά τις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για ενδεχόμενη ρύπανση από παθογόνο μικροβιακό φορτίο τα δείγματα ήταν αρνητικά, και επομένως δεν υφίσταται κίνδυνος για τους λουόμενους και τη δημόσια υγεία.

Όμως, με σκοπό την πλήρη χημική, βιολογική- μικροβιολογική διερεύνηση του φαινομένου, οι συναρμόδιες διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Υγείας, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, συμφώνησαν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει  πρόγραμμα οργανωμένης δειγματοληψίας και αναλύσεων στις περιοχές που εμφανίζεται το φαινόμενο.

Συγχρόνως, θα ενισχυθεί ο έλεγχος με επιτόπιες επιθεωρήσεις για την πάταξη της όποιας παραβατικότητας εντοπισθεί στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη, εκ μέρους των αρμόδιων Δ/νσεων της Περιφέρειας Κρήτης με τη συνδρομή και των Λιμεναρχείων.

Σχόλια