Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του ΑΕΠ 0,9% το β' τρίμηνο του 2015

Αύξηση του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία η Ελληνική Στατιστική Αρχή, αναθεωρώντας την αρχική της εκτίμηση της 13ης Αυγούστου για τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτικότερα, βάσει των διαθέσιμων εποχικών διορθωμένων στοιχείων, το ΑΕΠ σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 0,9 % σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2015, έναντι αύξησης 0,8% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του δευτέρου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13 Αυγούστου.

Σε ετήσια βάση, η αύξηση του ΑΕΠ ανέρχεται στο 1,6% με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Η πρώτη εκτίμηση του δευτέρου τριμήνου το τοποθετούσε στο 1,4%.

Οι διάφορες αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων  που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση, όπως στοιχεία μηνός Ιουνίου του ισοζυγίου πληρωμών, τα στοιχεία για τους δείκτες κύκλου εργασιών  των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού.

Ως απόλυτο μέγεθος το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο δεύτερο τρίμηνο 2015 ανήλθε στα 47,1 δισ. ευρώ, έναντι 46,3 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2014.

Οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:

-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015.

-Οι ακαθάριστες επενδύσεις  παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,6 % σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015.

-Αύξηση κατά 0,1% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3% , αλλά οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,2%.

-Μείωση κατά 4,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,9% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 7,6%.

Σχόλια