Ειδήσεις

Νέα διαδικτυακή "πράσινη" πλατφόρμα στο δήμο Ηρακλείου

Διαδικτυακή γεωπληροφορική πλατφόρμα «έρχεται» για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του δήμου Ηρακλείου, που αφορά την καταχώρηση και ψηφιοποίηση των χώρων πρασίνου και των απαιτούμενων εργασιών συντήρησής τους.

Πιο αναλυτικά, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  κ. Πέτρος Ινιωτάκης υπέγραψε χθες την σχετική σύμβαση με την εταιρεία πληροφορικής Multix - Τ. Κοκολάκης -Χ. Πατρικαλάκης για τη δημιουργία της διαδικτυακής αυτής γεωπληροφορικής πλατφόρμας για την υπηρεσία πρασίνου.

Πιο συγκεκριμένα η σύμβαση  προβλέπει τη λεπτομερή ψηφιακή καταχώρηση - απόθεση φυτών, την υποδομή φυτεύσεων, τη διαχείριση στους χώρους πρασίνου στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Ακόμα προβλέπει την επισύναψη φωτογραφιών και αρχείων από χώρους εργασιών, την καταχώρηση ημερολογίου εργασιών αλλά και περιοδικών εργασιών, καθώς και τις κινήσεις των δημοτικών οχημάτων στα πλαίσια αυτά. Στη βάση δεδομένων που δημιουργείται, στα πλαίσια της σύμβασης, καταχωρείται ακόμα και η διαχείριση των υλικών και των εργαλείων ενώ υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και στατιστικών αποτελεσμάτων.

Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία  της διαδικτυακής πλατφόρμας, θα είναι ανοιχτές και θα επιτρέπουν στο προσωπικό του Δήμου την διαχείριση και προσαρμογή της.

Η καταχώρηση όλων των κινήσεων της Υπηρεσίας Πρασίνου θα δώσει έτσι τη δυνατότητα μελλοντικά, όχι μόνο στην καλύτερη λειτουργία και στην αναζήτηση πληροφοριών, αλλά και στην εξαγωγή στατιστικών δεδομένων. Θα δώσει πολύτιμα στοιχεία για τη διαχείριση και το κόστος συντήρησης του Πράσινου. Για το ρυθμό και τις περιοχές εξάπλωσης φυτικών ασθενειών, για την κοστολόγηση συντήρησης μιας φυτεμένης διαχωριστικής νησίδας, για το χρόνο υιοθεσίας μιας έκτασης πράσινου με ιστορικότητα των καταστάσεων, των εργασιών, φωτογραφικό αρχείο, αξιολόγηση ανά περιόδους κ.α.

Επιπλέον με τον προγραμματισμό τακτικών και εκτάκτων εργασιών, θα υποστηρίζονται τα αρμόδια στελέχη του Δήμου για να θέτουν και να υλοποιούν στόχους, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία στους συντηρούμενους χώρους Πράσινου.

Επίσης θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην παρακολούθηση του θεσμού της «υιοθεσίας» χώρων από φορείς (σχολεία, σωματεία, συλλόγους) και επιχειρήσεις για την ενημέρωση του πολίτη σε θέματα εργασιών και άλλες χρηστικές πληροφορίες.

Σχόλια