Ειδήσεις

Συνεδριάζει ο δήμος Ηρακλείου για οδικά και τεχνικά έργα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 στις 17:55 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 35 θέματα στην ημερήσια του διάταξη:

 1. Εισήγηση της Υπηρεσίας για την ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΜΕΡ Α.Ε. για το έργο «Ανάπλαση και αναβάθμιση δυτικού παραλιακού μετώπου από Τάλως έως Γιόφυρο - Κατασκευή υδάτινου στοιχείου skatepark  - παιδικών χαρών».
 1. Εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Ικάριου Γηπέδου».
 1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κτιρίου στον οικισμό του Αγίου Μύρωνα».
 1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκαταστάσεις  διανοίξεων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Ηρακλείου».
 1. Παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση οδών συνεκτικού τμήματος του οικισμού Σκαλανίου».
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στον κοινόχρηστο χώρο Προμαχώνα ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ (οδός Δούκος Μποφώρ)».
 1. Κλείσιμο φακέλου του υποέργου 3 με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου».
 1. Ματαίωση της διαδικασίας που εγκρίθηκε με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν 579/2014 στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας Ηρακλείου».
 1. Υποκατάσταση αναδόχου του έργου «Ανέγερση νέου κοιμητηρίου στην περιοχή ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ (Φάση Ζ)».
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδών Σταδίου Ηρακλείτου Ηροδότου και Δημοκρατίας Περιοχής Θαλασσιών ΠΕ17 Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου».
 1.  Καθορισμός τριμελούς επιτροπής του άρθρου 63 του νόμου 3669/08 για διερεύνηση απαιτήσεων αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση και διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου  σε πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης».
 1. Διάλυση σύμβασης της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης Ο.Τ. 33 - Δούκικο Ανάκτορο.
 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Λ. Πλαστήρα, στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του  Πολιτιστικού - Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου  (Φάση Α)».
 1. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Καρτερού.
 1. Παραχώρηση δημοτικής δεξαμενής.
 1. Διαγραφή μισθωμάτων - Βεβαίωση αποζημίωσης.
 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας σφραγίδων.
 1. Αίτημα έγκρισης μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφορών, προμήθειας ΦΑΞ και αναλογικού μετατροπέα για τις ανάγκες του Δήμου.
 1. Προμήθεια απορριμματοδεκτών διαφόρων ειδών.
 1. Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων.
 1. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα την «Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση» καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και ροφημάτων για τις ανάγκες της ημερίδας.
 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενα τμήματα ιδιοκτησίας των κ. Χατζηϊωάννου Νικολάου του Οδυσσέα και Χατζηϊωάννου Πολύμνια του Οδυσσέα, με αρ. κτημ. 504 στο Ο.Τ. 1319 της περιοχής "Ατσαλένιο" του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 558/2015  σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 του τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 542/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Εγγραφή νέου Κ.Α.(απόφαση 548/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

25.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 του τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 550/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

26.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων και εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) (απόφαση 564/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

27.      Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

28.      Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

29.      Αντικατάσταση τακτικού μέλους στον ΦΟΔΣΑ και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

30.      Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».

31.      Έγκριση του αρ. 71/07-08-2015  πρακτικού της συνεδριάσεως  της Επιτροπής του άρθρου 32 του Ν.1080/80.

32.      Ανανέωση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών του κ. Καραλή Γεωργίου.  

33.      Χορήγηση νέων αδειών Πλανόδιου Εμπορίου.

34.      Διαβίβαση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έγκριση της Κανονιστικής Πράξης Κοινοχρήστων Χώρων της Παλιάς Πόλης.

35.      Διαβίβαση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ηρακλείου.

Σχόλια