Ειδήσεις

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ΦΠΑ 26% της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Απευθείας προσφυγή στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της επιβολή ΦΠΑ 26% στους παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαιδεύσεως εξετάζεται από τους ενδιαφερόμενους φορείς μετά από υποδείξεις αρμόδιων αξιωματούχων.

Συγκεκριμένα, υποδείχθηκε στους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας να προσφύγουν για το μέτρο απευθείας στην Κομισιόν, καθώς ο τρόπος επιβολής του σχετικού φόρου στην Ελλάδα προσκρούει πολλαπλώς στην κοινοτική νομοθεσία.

Ουσιαστικά θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων το παράδειγμα προσφυγής που ακολουθήθηκε στο θέμα της επιβολής παρακρατούμενου φόρου 26% στις συναλλαγές μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, με άλλες που έχουν έδρα σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Κύπρο- Βουλγαρία).

Για το θέμα αυτό προσέφυγαν στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και η ίδια η Βουλγαρία , ζητώντας να διαπιστωθεί εάν πράγματι η διάταξη αυτή παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου και συνεπώς εάν θα κινηθούν οι σχετικές νομικές διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελλάδας.

Η διαδικασία αυτή είναι ταχύτατη, καθώς δεν εμπλέκει στη λήψη της απόφασης τα εθνικά δικαστήρια και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από τη στιγμή που η ΕΕ κρίνει πως η ρύθμιση παραβιάζει το κοινοτικό κεκτημένο ζητά την τροποποίηση της, όπως αναφέρει το in.gr.

Βασικό επιχείρημα όσων διαμαρτύρονται για την επιβολή ΦΠΑ 26% στους παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαιδεύσεως είναι πως με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται κατά τρόπο αντισυνταγματικό δύο κατηγορίες γονέων μαθητών, αυτών που ως φορολογούμενοι πολίτες εξακολουθούν να καταβάλλουν φόρους για τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά και φόρους για τα δίδακτρα των ιδιωτικών και εκείνων που καταβάλουν μόνον φόρους στο Δημόσιο.

Πάντως, σε σχέση με πληροφορίες των προηγουμένων ημερών που ανέφεραν πως με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών θα εξαιρεθούν από τον ΦΠΑ ιδιωτικά σχολεία που ανήκουν σε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα υπό το όχημα μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων., αυτό διαψεύδεται αρμοδίως.

Η σύγχυση προκλήθηκε από την αναφορά του νόμου ότι θα απαλλάσσονται τα μη κερδοσκοπικά σχολεία από τον ΦΠΑ, ωστόσο οι ίδιες διατάξεις θέτουν ως προϋπόθεση για αυτό να μην επηρεάζεται ο ανταγωνισμός, στη βάση αυτή τον φόρο θα κληθούν να καταβάλουν σχεδόν όλα τα ιδιωτικά σχολεία.

Σχόλια