Ειδήσεις

Ανησυχητικές διαστάσεις της βίας από τα νηπιαγωγεία

Ανησυχητικά είναι τα συμπεράσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε μέσω προγράμματος του υπουργείου Παιδείας τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με αυτά, "βία" με τη μορφή πρώιμων επιθετικών συμπεριφορών, που μπορούν να εξελιχθούν σε εκφοβισμό, συναντάται ακόμα και στα νηπιαγωγεία !

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

Α. Διαπιστώνεται από τις εμπειρίες τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών ότι τα φαινόμενα εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο στις επιμέρους βαθμίδες εκπαίδευσης και σε γενικές γραμμές η σοβαρότητα των περιστατικών τείνει να κλιμακώνεται με την ηλικία.

Β. Στο νηπιαγωγείο η "βία" συναντάται με τη μορφή πρώιμων επιθετικών συμπεριφορών που μπορούν να εξελιχθούν σε εκφοβισμό στην πορεία των χρόνων, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά. Στο δημοτικό σχολείο οι πιο συνηθισμένες εκφάνσεις εκφοβισμού αφορούν στη λεκτική βία, στην περιθωριοποίηση μαθητών/μαθητριών και στην άσκηση πίεσης και μικρο-εκβιασμών.

Γ. Στο γυμνάσιο τα φαινόμενα εκφοβισμού εστιάζουν στην εμφάνιση και σε θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική ταυτότητα και το φύλο, ενώ συχνά εκφράζονται με σωματική βία και δε λείπουν φαινόμενα ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Στο λύκειο η βία και ο εκφοβισμός εκφράζονται εντονότερα σε σχέση με τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και λαμβάνουν τη μορφή πειραγμάτων, αλλά και ωμής βίας σε αρκετές περιπτώσεις.

Δ. Το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον λειτουργούν καθοριστικά στη διαμόρφωση των συμπεριφορών που θα εκδηλώσει ο κάθε μαθητής. Ειδικότερα, για το σχολικό περιβάλλον, και οι δύο ομάδες υποστηρίζουν ότι ένα σχολικό περιβάλλον που εμπνέει αίσθηση ασφάλειας στα παιδιά λειτουργεί ανασταλτικά στην εκδήλωση φαινομένων εκφοβισμού. Αναντίρρητα, η συνεργασία σχολείου και οικογένειας αναγνωρίζεται ως καθοριστικής σημασίας, η οποία μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόληψη του φαινομένου.

Ε. Η έρευνα κατέγραψε μια σειρά από πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες. Οι καλές πρακτικές έχουν βιωματικό χαρακτήρα και αφορούν στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, στην επιμόρφωση και στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών προκειμένου να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν περιστατικά ενδοσχολικής βίας. Δεν καταγράφονται ωστόσο μηχανισμοί για τη διάδοση και τη διάχυση των καλών πρακτικών μεταξύ των σχολείων και των εκπαιδευτικών.

ΣΤ. Προκειμένου να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα πρότειναν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

* Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φαινόμενα βίας και εκφοβισμού.

* Διαμόρφωση κοινών βημάτων και πρωτοκόλλων χειρισμού περιστατικών βίας και εκφοβισμού σε όλα τα σχολεία.

* Έμφαση σε δράσεις κατά του εκφοβισμού στις χαμηλές βαθμίδες εκπαίδευσης, ιδίως στο δημοτικό σχολείο, με συστηματικές δράσεις ευαισθητοποίησης των παιδιών.

* Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης και πρόληψης με βιωματικό χαρακτήρα.

* Διαμόρφωση ισορροπημένου προγράμματος, στο πλαίσιο του σχολείου, που να επιτρέπει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών όλων των ηλικιών.

* Καθιέρωση δραστηριοτήτων - όπως κινηματογραφική βραδιά, σκάκι, θεατρικά παιχνίδια κ.λπ.

* Δημιουργία και στελέχωση υποστηρικτικών δομών σε όλα τα σχολεία.

* Δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού νέων με ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ανθρώπους που μπορούν να κάνουν δουλειά πρόληψης στο σχολείο.

* Ενίσχυση της συνεργασίας με τους γονείς, ενεργοποίηση των Συλλόγων Γονέων και ανάπτυξη δράσεων για τους γονείς.

* Λειτουργία ομάδων γονέων με συμμετοχή και εκπαιδευτικών ώστε να υπάρξει επικοινωνία.

* Δημιουργία μηχανισμών για τη διάδοση των καλών πρακτικών και της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί είτε μέσω ιστοσελίδων είτε μέσω διασχολικών ή θεματικών εκδηλώσεων.

* Ενημέρωση και συζήτηση με τα παιδιά σε σταθερή βάση.

Σχόλια