Ειδήσεις

Τι αλλάζει στο διαγωνισμό για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι

Τις αλλαγές στους όρους του διαγωνισμού για την κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι παρουσίασε χθες Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, σε ενημερωτική συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους. Μάλιστα ο ίδιος ανέφερε πως ο διαγωνισμός για το έργο μπορεί να προχωρήσει 30 ημέρες μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, καθώς υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ το κόστος των απαλλοτριώσεων που θα βαρύνουν το Δημόσιο ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ, σε τιμές 2010, με τον προϋπολογισμό του έργου να παραμένει αμετάβλητος στα 880 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τους όρους του διαγωνισμού, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που προβλέπει το νέο τεύχος για την παραχώρηση της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του νέου διεθνούς αερολιμένα είναι η πριμοδότηση των εταιρειών που θα αναλάβουν να υποκαταστήσουν τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου, ύψους 220 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως διευκρίνισε ο αν. υπουργός, στα κριτήρια της οικονομικής αξιολόγησης μειώνονται οι συντελεστές βαρύτητας κατά 5% στη δεσμευτική επένδυση (40% αντί 45%) και στην απόδοση της δεσμευτικής επένδυσης (25% αντί 30%), ενώ αυξάνεται από 15% σε 25% η αιτούμενη χρηματοδοτική συμβολή και παραμένει σταθερό (10%) το κριτήριο του ποσοστού από το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων, δηλαδή από το "Σπατόσημο".

Συνολικά, όπως αναφέρει το vima.gr, η οικονομική αξιολόγηση αυξάνεται από 75% σε 80%, ενώ η τεχνική μειώνεται από 25% σε 20%.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών κ. Χρήστος Σπίρτζης, εισάγονται στα τεύχη του διαγωνισμού οι εξής αλλαγές:

* Προσαυξάνεται ο συντελεστής βαρύτητας της αιτούμενης χρηματοδοτικής συμβολής από 15% σε 25%, ενισχύοντας τη βαθμολογία του διαγωνιζόμενου που θα ζητήσει μικρότερο ποσό κρατικής χρηματοδότησης (220 εκατ. ευρώ).

* Αυξάνεται το ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που θα μεταβιβάσουν οι διαγωνιζόμενοι στο Δημόσιο σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης παραχώρησης από 40% σε 45%.

* Στη ζώνη εμπορικών χρήσεων θα κατασκευαστεί σε έκταση 10 στρεμμάτων συνεδριακός-εκθεσιακός χώρος, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεθνή προβολή των τοπικών προϊόντων και δε θα είναι ανταγωνιστικός εμπορικά. Θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί με μέριμνα του Δημοσίου.

* Το κτίριο του αεροσταθμού θα πρέπει να κατατάσσεται τουλάχιστον στη κατηγορία "Β+" του ΚΕΝΑΚ, να πιστοποιηθεί με βάση διεθνές σύστημα πιστοποίησης βιοκλιματικού σχεδιασμού όπως LEED, BREEAM ή αντίστοιχο και η πιστοποίησή του να είναι τουλάχιστον του επιπέδου LEED "Silver", BREEAM "Good" ή αντίστοιχου. Το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα του αερολιμένα να είναι κατ' ελάχιστο στο επίπεδο C.

* Για την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης του αεροσταθμού από τον ανεξάρτητο μηχανικό, θα απαιτείται η γνώμη Ειδικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που θα ορίζεται με απόφαση του υπουργού. Η επιτροπή θα ελέγξει τη συμμόρφωση της μελέτης με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, κατά τρόπο που να εναρμονίζεται με την ιδιαιτερότητα της Κρήτης, αλλά και σε σχέση με την αρχιτεκτονική όψεων και των δομικών στοιχείων των όψεων, χωρίς να μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο master plan του παραχωρησιούχου.

* Το αντισταθμιστικό αποθεματικό αυξάνεται από 1% σε 2% των εσόδων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης.

* Το πρόσθετο αντάλλαγμα που θα καταβάλλει η εταιρεία στο Δημόσιο κάθε χρόνο από τα συνολικά έσοδα αυξάνεται από 1% σε 2%.

* Το αντισταθμιστικό αποθεματικό θα διατίθεται με αποφάσεις του υπουργού Υποδομών για την ενίσχυση της ανάπτυξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και σε άλλες κοινωφελείς δράσεις.

* Ο κατασκευαστής θα είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απασχόληση μακροχρονίως ανέργων κατάλληλων ειδικοτήτων.

* Το Δημόσιο θα επιλέξει τον ανεξάρτητο μηχανικό με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων που πληρούν τα κριτήρια ελάχιστης εμπειρίας, ενώ ο προϋπολογισμός δημοπράτησης θα φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί μετά την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου ώστε να αποφευχθούν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. Κάθε διαγωνιζόμενος θα περιλάβει στην προσφορά του και την αμοιβή του ανεξάρτητου μηχανικού.

* Θα υπάρξει υποχρεωτική καταβολή ύψους 15 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο (concession fee) εκ μέρους του παραχωρησιούχου, καταβλητέο στην έναρξη περιόδου παραχώρησης.

* Ο τρίτος διαιτητής - αλλά και ο επιδιαιτητής - θα ορίζεται με κλήρωση μεταξύ των προέδρων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ομοίως ο ίδιος όρος προστέθηκε και για τον επιδιαιτητή.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, θα υπάρχει ρύθμιση των ανώτατων χρεώσεων των επιβατών, με βάση τα οικονομικά δεδομένα που θα προκύψουν από το έργο.

Σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί υπόδειγμα για το πώς θα πρέπει να γίνονται οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. «Τα έργα παραχώρησης είναι ένα εργαλείο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα έργα», είπε και σημείωσε την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη σε αυτά τα έργα οι τοπικές ιδιαιτερότητες και κοινωνικές ανάγκες.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι, καθώς το μερίδιο των υποδομών στο νέο ΕΣΠΑ θα είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, θα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός για το ποια έργα μπορούν να είναι βιώσιμα με τη μέθοδο της παραχώρησης, στην κατεύθυνση της κοινωνικής αντιστάθμισης όσων πλήττονται από το νέο μνημόνιο (αγρότες, συνταξιούχοι, άνεργοι κ.τ.λ.).

Σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη, ο διαγωνισμός για το έργο μπορεί να προχωρήσει 30 ημέρες μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, καθώς υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ το κόστος των απαλλοτριώσεων που θα βαρύνουν το Δημόσιο ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ, σε τιμές 2010.

Σχόλια