Ειδήσεις

ΙΚΑ: Παράταση ως 30 Σεπτέμβρη στους οφειλέτες

Ως τις 30 Σεπτέμβρη δίνει δυνατότητα πληρωμής το ΙΚΑ προς τους οφειλέτες, λόγω του μεγάλου αριθμού περιπτώσεων απώλειας των ρυθμίσεων, που οφείλεται σε λανθασμένες καταβολές οφειλετών. Οι τελευταίοι, λόγω capital controls, επέλεξαν την καταβολή δόσεων ρύθμισης μέσω web banking.

Σε σχετική ανακοίνωση η διοίκηση του ΙΚΑ αναφέρει ότι «αναγνωρίζει τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν, λόγω και της μη εξοικείωσης των περισσότερων οφειλετών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, και για αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους εν λόγω οφειλέτες να διατηρήσουν τη ρύθμιση και να καταβάλουν με τον ορθό τρόπο τις οφειλές τους μέχρι την τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα για λόγους ίσης μεταχείρισης, αυτή η δυνατότητα παρέχεται και σε όσους για οποιαδήποτε αιτία δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις δόσεις της ρύθμισης. Μετά το πέρας και αυτής της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε διόρθωση.

Όπως αναφέρεται, «η Ταυτότητα Οφειλέτη αποτελεί έναν μοναδικό, εικοσαψήφιο, σταθερό κωδικό που αποδίδεται κεντρικά σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ) του ΚΕΑΟ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και χρησιμοποιείται για τη διενέργεια Συναλλαγών ΚΕΑΟ (καταβολές καθυστερούμενων οφειλών) μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της ταυτότητας οφειλέτη δεν αφορούν μόνο στις δόσεις της ρύθμισης που διατηρεί ο οφειλέτης, αλλά αφορούν και σε κάθε άλλη οφειλή που μπορεί να προκύψει μετά τη ρύθμιση. Επομένως αν προκύψει οφειλή μετά τη ρύθμιση και καταβληθεί μόνο το ποσό της δόσης, αυτό δεν θα επαρκεί για τη κάλυψή της.

Ως εκ τούτου, εφιστούμε την προσοχή στους οφειλέτες, ώστε πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων για την πληρωμή ποσού καθυστερούμενων εισφορών, είναι απαραίτητο να πληροφορούνται μέσω της εφαρμογής 'Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη', 'Πληρωμές Οφειλέτη' για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι σημαντική για τη διασφάλιση ορθών καταβολών.»

Σχόλια