Ειδήσεις

Πρόσκληση Δ.Σ Αμαρίου για τον απολογισμό οικ. έτους 2013

Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου προσκαλεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 και ώρα 21:00 και με την παράκληση να παρευρεθεί ο δήμαρχος, σε τακτική συνεδρίαση στο δημαρχείο προκειμένου να συζητηθεί η έγκριση απολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

Ακολουθεί η πρόσκληση:

«Την Παρασκευή 28 -08 -2015 και ώρα 21:00 καλείστε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τα άρθρα 67 παρ.4 του Ν.3852/10 με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2013.

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο κ. Δήμαρχος»

Σχόλια