Ειδήσεις

ΟΑΕΔ - ΕΟΠΥΥ: Οι "χαμένοι" του κρατικού προϋπολογισμού

Δύο μη συνταξιοδοτικοί ασφαλιστικοί φορείς υπέστησαν το βασικό κόστος της επιπλέον στήριξης την οποία έδωσε το κράτος στα ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΝΑΤ), ώστε να καταβληθούν έγκαιρα και στο ακέραιο οι συντάξεις κατά το επτάμηνο του 2015, όπως αναφέρει το capital.gr.

Ο ΟΑΕΔ και ο ΕΟΠΥΥ έλαβαν 275 εκατ. ευρώ λιγότερα απ' όσα προέβλεπε ο κρατικός προϋπολογισμός, ενώ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ έλαβαν 358 εκατ. ευρώ περισσότερα.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2015.

Συγκεκριμένα, ουσιαστικά μόνο στον ΟΑΕΔ και στον ΕΟΠΥΥ η απορρόφηση της κρατικής χρηματοδότησης (26,7% και 49,5% αντίστοιχα) βρέθηκε κάτω από το μέσο όρο της απορρόφησης της κρατικής χρηματοδότησης προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς (55,7%) για την εν λόγω περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τον Ιούλιο του 2015:

* ο ΟΑΕΔ έλαβε περίπου 234 εκατ. ευρώ λιγότερα από όσα προέβλεπε ο κρατικός προϋπολογισμός (200 εκατ. ευρώ έναντι 434 εκατ. ευρώ)

* ο ΕΟΠΥΥ έλαβε 41 εκατ. ευρώ λιγότερα από όσα προέβλεπε ο κρατικός προϋπολογισμός (260 εκατ. ευρώ έναντι 301 εκατ. ευρώ).

Αντίθετα, το ΙΚΑ έχει λάβει 187 εκατ. ευρώ περισσότερα από όσα προέβλεπε ο κρατικός προϋπολογισμός για το επτάμηνο του 2015 (1,643 δισ. ευρώ έναντι 1,456 δισ. ευρώ).

Παράλληλα, ο ΟΑΕΕ έχει λάβει 127 εκατ. ευρώ περισσότερα από τα προβλεπόμενα( 610 εκατ. ευρώ έναντι 483 εκατ. ευρώ).

Για την ίδια περίοδο, ο ΟΓΑ έλαβε 44 εκατ. ευρώ περισσότερα από όσα προέβλεπε ο προϋπολογισμός για το επτάμηνο του 2015 (1,955 δισ. ευρώ έναντι 1,911 δισ. ευρώ.

Σχόλια