Ειδήσεις

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνικές ανάγκες

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός νέου και έξυπνου προτύπου κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε κοινωνικές αξίες και ανάγκες. Είναι γεγονός ότι υπάρχει εξαιρετική ποικιλομορφία στα είδη των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας ανά χώρα καθώς οι δραστηριότητές τους εξαρτώνται από την ανάπτυξη του συστήματος πρόνοιας, της κοινωνίας των πολιτών, της κοινωνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς και των συναφών δημόσιων πολιτικών κάθε χώρας. Παρ ΄όλα αυτά η πιο σημαντική απόρροια των δραστηριοτήτων αυτών των οργανισμών είναι η συμβολή τους στην αύξηση και τη διαφοροποίηση της προσφοράς υπηρεσιών σε φορείς και ιδιώτες.

Λόγω της φύσης τους οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομία μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αναδυόμενες ανάγκες των κοινωνιών και να αναπτύξουν κατάλληλες απαντήσεις, συχνά χωρίς την υποστήριξη του δημόσιου τομέα. Σταδιακά οι δραστηριότητες αυτών των οργανισμών έτυχαν της αναγνώρισης του κράτους και της κοινωνίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς, οι οποίοι λειτουργούσαν ως εθελοντικές οργανώσεις, να μετατραπούν σε κοινωνικές επιχειρήσεις αυξάνοντας το πεδίο δραστηριοποίησής τους και παρέχοντας εργασία σε ανέργους και ευπαθείς ομάδες.   

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η κοινωνική επιχείρηση " Furnishing Lives - FRC Group" (www. frcgroup.co.uk) η οποία πήρε το βραβείο «Κοινωνικού Αντικτύπου - Social Impact» στο διαγωνισμό «Βρετανικά βραβεία κοινωνικών επιχειρήσεων 2014 - UK Social Enterprise Awards 2014». H FRC ιδρύθηκε το 1988 ως φιλανθρωπική οργάνωση με αντικείμενο την προσφορά μεταχειρισμένων, και σε καλή κατάσταση, επίπλων σε άτομα που βρίσκονταν σε φτώχεια. Λειτουργούσε με βάση την εθελοντική προσφορά των μελών της ενώ για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών λάμβανε επιχορηγήσεις και χορηγίες. Προκειμένου να σταματήσει η εξάρτησή τους από τα χρήματα άλλων, το 1990 τα μέλη της FRC αποφάσισαν να μετατρέψουν τη δραστηριότητά τους σε κοινωνική επιχείρηση.

Από το 1990 μέχρι και σήμερα η FRC είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικερδείς κοινωνικές επιχειρήσεις στη Μεγάλη Βρετανία η οποία δίνει ευκαιρίες απασχόλησης σε ανέργους και άτομα ευπαθών ομάδων. Δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής επίπλων παρέχοντας ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών (κατασκευή, μεταφορά συναρμολόγηση, επιδιόρθωση) σε κατασκευαστικές εταιρείες και σε άλλους οργανισμούς και φορείς. Παράλληλα με την επιτυχημένη επιχειρηματική τους πορεία, τα μέλη της FRC εξακολουθούν να μάχονται κατά της "furniture poverty - φτώχεια των επίπλων"  όπως εκείνοι την ονομάζουν. Θεωρούν απαράδεκτο να υπάρχουν στις μέρες μας άτομα που δεν έχουν ένα κρεβάτι να κοιμηθούν ή μία καρέκλα για να ξεκουραστούν. Γι' αυτό και συνεχίζουν την κοινωνική τους δράση παρέχοντας εργασία και υλικά αγαθά σε όποιον τα έχει ανάγκη.

Η σημερινή παρουσίαση της κοινωνικής επιχείρησης FRC στοχεύει στο να αναδείξει τον κοινωνικό σκοπό και ρόλο που έχουν αυτού του είδους οι επιχειρήσεις. Μέσα από την υλοποίηση του σχεδίου «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση - ΤΟΠΣΑ» τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς σε μία χώρα που περνάει οικονομική κρίση η παροχή, σε άτομα ευπαθών ομάδων, τόσο υλικών αγαθών όσο και ευκαιριών απασχόλησης, θεωρείται επιβεβλημένη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα αλλά και την υλοποίηση του σχεδίου «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση», μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου - συντονιστή εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης» (τηλ: 2810 753325, e-mail: mykoniati@anher.gr).

(Το σημερινό άρθρο αποτελεί το τρίτο μίας σειράς δημοσιευμάτων στο portal: www.neakriti.gr για δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση» -  «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση - ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013» καθώς και για θέματα που αφορούν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.)

Σχόλια