Ειδήσεις

Εξετάσεις πιστοποίησης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 οι εξετάσεις για την απόκτηση και ανανέωση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως ανακοίνωσε η αντιπεριφέρεια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «από την διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι, προκηρύσσονται εξετάσεις για την απόκτηση- ανανέωση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την αριθμ. 32233/24-08-2015 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Ευριπίδη Κουκιαδάκη.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 25/09/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στην αίθουσα εξετάσεων της διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου.

Οι υποψήφιοι για να συμετάσχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στις σχολές στις οποίες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να συμπεριληφθούν στις αναλυτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην υπηρεσία μας μέχρι 22/09/2015.Πληροφορίες τηλ : 2813410529, 2813410513, 2813410547».

Σχόλια