Ειδήσεις

Κυκλοφόρησε το περιοδικό του επιμελητηρίου Ηρακλείου

Με πλούσια ύλη και ενδιαφέροντα θέματα για κάθε πτυχή της τοπικής επιχειρηματικότητας κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες το περιοδικό "ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", το οποίο εκδίδει το Επιμελητήριο Ηρακλείου και διανέμει εντελώς δωρεάν στις 15.000 επιχειρήσεις-μέλη του στο Νομό Ηρακλείου.

Το περιοδικό παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση από επιστημονικούς συνεργάτες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αλλά και πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο φορέας και μπορούν ν' αξιοποιήσουν όλα τα μέλη του.

Σε αυτό το τεύχος γίνεται, μεταξύ άλλων, εκτενής αναφορά στη δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων, καθώς και στις δυνατότητες που παρέχει η αγορά της Τουρκίας. Επίσης,  παρέχονται πληροφορίες για τα διμερή Επιμελητήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα, τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηματικότητα και  τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εξαγωγών.

Τα «Βήματα στην ανάπτυξη» δίνουν σε κάθε τεύχος πληροφορίες για επικείμενες εκθέσεις και αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων, για τα επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια που πραγματοποιεί το ΚΕΚ Τεχνικές σχολές επιμελητηρίου Ηρακλείου, για τις δωρεάν υπηρεσίες προς τα μέλη του κλπ. και παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε τοπική επιχείρηση να προβάλει δωρεάν τις δράσεις της.

Μπορείτε να δείτε το 72ο τεύχος του περιοδικού, καθώς και τα προηγούμενα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ebeh.gr/web/guest/periodiko-teyxos

Σχόλια