Ειδήσεις

"Φουντώνει" η "μαύρη" εργασία και η φοροδιαφυγή στο Ηράκλειο

«Φουντώνει» η φοροδιαφυγή και η «μαύρη εργασία» και στην Κρήτη μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε περιοχές του Ηρακλείου. Μετά από ελέγχους 35 καταστημάτων, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 9 από αυτά φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Πιο αναλυτικά, μετά από ελέγχους της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, που διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης κατά το τριήμερο 18 έως 20 Αυγούστου 2015, ελέγχθηκαν τριάντα πέντε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε εννιά από τα οποία διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε εστιατόριο στο Ηράκλειο, διαπιστώθηκε η μη έκδοση αποδείξεων, συνολικής αξίας εκατόν πενήντα ευρώ.

-Σε εστιατόριο στο Ηράκλειο, διαπιστώθηκε η μη έκδοση αποδείξεων, συνολικής αξίας εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και επιπλέον, βρέθηκαν τρεις εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επιδείχθηκαν πίνακες προσωπικού.

-Σε καφέ-μπαρ στο Ηράκλειο, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή.

-Σε καφέ-μπαρ στη Χερσόνησο Ηρακλείου, βρέθηκαν τέσσερις εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επιδείχθηκαν πίνακες προσωπικού.

-Σε καφέ-μπαρ στα Μάλια Ηρακλείου, βρέθηκαν δύο εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επιδείχθηκαν πίνακες προσωπικού.

-Σε καφέ-μπαρ στη Χερσόνησο Ηρακλείου, βρέθηκε ένας εργαζόμενος για τον οποίο δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού.

-Σε καφετέρια αναψυκτήριο στο Ηράκλειο, βρέθηκε ένας εργαζόμενος για τον οποίο δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού.

-Σε καφέ-μπαρ εστιατόριο στο Ηράκλειο, βρέθηκε ένας εργαζόμενος για τον οποίο δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού.

-Σε εστιατόριο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, βρέθηκαν δύο εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επιδείχθηκαν πίνακες προσωπικού.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Σχόλια