Ειδήσεις

Αντικατάσταση αντλιών νερού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Την αντικατάσταση όλων των αντλιών του πιεστικού συγκροτήματος νερού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου αποφάσισε η 7η ΥΠΕ Κρήτης, μετά από μέριμνα και αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας της και την μελέτη που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, ενέκρινε πίστωση 50.100 € από τον προϋπολογισμό της.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα από την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης και το έργο αναμένεται ότι θα είναι σε πλήρη λειτουργία στο ΓΝ Ρεθύμνου δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Όσον αφορά το πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων, έχει ανατεθεί στην αντιπρόσωπο εταιρεία η αντικατάσταση των απαραίτητων εξαρτημάτων και η αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας.

Σχόλια