Ειδήσεις

Αυγενάκης: Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. για τα πνευματικά δικαιώματα

Στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου είσπραξης και διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων αναφέρεται το Προεδρικό Διάταγμα που εξεδόθη πρόσφατα. Την απάντηση αυτή απέσπασε από τον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού, κ. Νίκο Ξυδάκη, ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, μετά τις «επίμονες» - όπως αναφέρει ο ίδιος - ερωτήσεις με άλλους 16 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το βουλευτή, στην απάντησή του προς τον ίδιο, ο κ. Ν. Ξυδάκης επισημαίνει ότι πρόσφατα εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε το σχετικό Π.Δ. που αναμένεται να ενισχύσει το εποπτικό ρόλο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και του υπουργείου Πολιτισμού στη λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, ενώ αναμένεται σύντομα το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της προσφάτως ψηφισθείσας Οδηγίας 2014/23/ΕΕ, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τον ΟΠΙ και προσφέροντάς του όλες τις δυνατότητες εποπτείας, ελέγχου και κυρώσεων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «ύστερα από πρόταση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (A' 71/3.7.2015) το υπ' αριθμ. 42 Προεδρικό Διάταγμα για την επιβολή διοικητικού προστίμου σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας κατ' εξουσιοδότηση του αρ. 54 παρ. 6 του νόμου 2121/1993. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης των διατάξεων του νόμου 2121/1993 ή του Κανονισμού του που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 4 του νόμου 2121/1993, ο υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να επιβάλει σε αυτόν διοικητικό πρόστιμό με απόφασή του που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

Η εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 42/2015 αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον εποπτικό ρόλο που οφείλει να ασκεί o ΟΠΙ και το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στη λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης».

Επιπλέον επισημαίνεται «ότι έχει δρομολογηθεί η ενσωμάτωση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συλλογική διαχείριση που ψηφίστηκε πρόσφατα και την οποία πρέπει η χώρα μας να ενσωματώσει έως τον Απρίλιο του 2016 (Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά). Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της Οδηγίας αυτής, θα ενδυναμωθεί ο ρόλος του ΟΠΙ και θα του προσφερθούν όλες οι δυνατότητες εποπτείας, ελέγχου και κυρώσεων σε συνεργασία με τον υπουργό Πολιτισμού. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού και το φθινόπωρο να αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση ώστε να προχωρήσει η νομοπαρασκευαστική διαδικασία».

Σχόλια