Ειδήσεις

Συνεδριάζει ο ESM για την εκταμίευση της πρώτης δόσης

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη,  στις 20:00, το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ώστε να εγκρίνει τη συμφωνία χρηματοοικονομικής στήριξης και να κινήσει τις διαδικασίες της εκταμίευσης της πρώτης δόσης του τρίτου ελληνικού προγράμματος. 


Ο ΕSM αναμένεται να αποφασίσει να εκταμιεύσει σε μία δόση τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των εξωτερικών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας στο πρώτο τρίμηνο του προγράμματος. 

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα θα φτάσουν προς άμεση χρήση 13 δισ., εκ των οποίων:

3,2 θα πληρωθούν στην ΕΚΤ, 7,16 θα επιστραφούν στον EFSM για την αποπληρωμή του 1ου δανείου - γέφυρα, και 2,2 σχεδόν θα πληρώσουν μια σειρά από λήξεις ποσών στο ΔΝΤ που είναι διασπαρμένα σε πολλές ημερομηνίες μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. 

Σχόλια