Ειδήσεις

«Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση»: Συνένωση δυνάμεων με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας

Μια αξιόλογη και συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας, που πλήττει τη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε μέσα από την υλοποίηση των προγραμμάτων με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας » ή αλλιώς ΤΟΠΣΑ, τα οποία αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 Τα ΤΟΠΣΑ στοχεύουν στην εργασιακή ένταξη ανέργων μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη. Οι δράσεις καλύπτουν όλη τη χώρα και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο από Αναπτυξιακές Συμπράξεις, δηλαδή εταιρικά σχήματα με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ένα από τα σχέδια ΤΟΠΣΑ του Ν. Ηρακλείου είναι το «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης», ένα εταιρικό σχήμα 9 φορέων με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. Στο σχέδιο συμμετέχουν 100 άτομα που ανήκαν στις ομάδες «άνεργοι» και «ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (με γεωργικό εισόδημα έως 3.000€)». Τα 100 αυτά άτομα παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης στους τομείς: Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, Τουρισμός και Υπηρεσίες, Πληροφορική και Λειτουργία Γραφείου, Περιβάλλον και Ανακύκλωση και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Παράλληλα με την κατάρτιση τα συγκεκριμένα άτομα έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το αποτέλεσμα της κατάρτισης και της συμβουλευτικής ήταν οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα προκειμένου να τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς ή να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Με τη στήριξη των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, έχουν μέχρι σήμερα προωθηθεί στην απασχόληση οι μισοί ωφελούμενοι του προγράμματος. Δυστυχώς, οι σύγχρονες συνθήκες στην αγορά εργασίας έχουν σταθεί εμπόδιο στην επαγγελματική αποκατάσταση και των 100 ατόμων. Καθώς το σχέδιο λήγει στις 30/9/2015 και τυπικά ολοκληρώνεται και η διαδικασία της συμβουλευτικής στήριξης, οι φορείς της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης» θα ήθελαν να ενημερώσουν τους ωφελούμενους ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να είναι δίπλα τους ακόμα και μετά τη λήξη του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση», μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου (τηλ: 2810 753325, e-mail: mykoniati@anher.gr).

(Το σημερινό άρθρο αποτελεί το πρώτο μίας σειράς δημοσιευμάτων στο portal: www.neakriti.gr για δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση» -  «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση - ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013») καθώς και για θέματα που αφορούν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.)

Σχόλια