Ειδήσεις

Υπ. Παιδείας: "Δεν καταργούνται τα ολοήμερα σχολεία"

«Δεν πρόκειται να καταργηθούν τα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τα Ολοήμερα». Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως αναφέρει το news.gr, η αύξηση των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι και στο πρώτο τεχνικό δελτίο εφαρμογής του προγράμματος των σχολείων ΕΑΕΠ αναφερόταν ότι «στόχος είναι το ενιαίο αναµορφωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τα νέα προγράµµατα σπουδών να επεκταθεί σε όλα τα ?ηµοτικά Σχολεία.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ο αριθμός των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έφθασε τα 1.321.

Όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση θυμίζουμε ότι στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων αναφέρονται τα ακόλουθα:

-Αναβάθμιση και αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση

-Η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης προσχολικής εκπαίδευσης στοχεύει μεταξύ άλλων στη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων γραμματισμού και αριθμητισμού καθώς και την ομαλή προσαρμογή στη σχολική κοινότητα της τυπικής εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη διεύρυνση της συμμετοχής των παιδιών από μειονεκτικά περιβάλλοντα.

Σχόλια