Ειδήσεις

Συνεδριάζουν για οδικό δίκτυο και έργα στο Ηράκλειο

Συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015 στις 17:55 στο δημοτικό κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα "Ελευθερίου Βενιζέλου") για την επίλυση τοπικών θεμάτων, που απασχολούν το Δήμο και την πόλη του Ηρακλείου.

Τα θέματα που τίθενται για συζήτηση αφορούν στην αποκατάσταση ορισμένων κεντρικών και μη σημείων του οδικού δικτύου της πόλης, το αρδευτικό δίκτυο, την ανάπλαση των παιδικών χαρών, την απομάκρυνση επικίνδυνων δένδρων και την αντικατάστασή τους με νέες φυτεύσεις, την αποκατάσταση και ανάδειξη του μετώπου της Πύλης Ιησού, καθώς και την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτηριακές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικότερα στην ημερήσια διάταξή του το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη Μετώπου της Πύλης Ιησού προς την Παλιά Πόλη" του Δήμου Ηρακλείου.   

2. Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της δημοτικής ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης", υποέργο 2 της πράξης με τίτλο "Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Αλικαρνασσού".

3. Τρίτη παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Αγίου Σύλλα, Δήμου Ηρακλείου".

4. Έγκριση παράτασης για το έργο "Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αναλήψεως και δικτύου πεζοδρόμων".

5. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ηρακλείου".

6. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου "Αποκαταστάσεις διανοίξεων και κατασκευή τεχνικών έργων στο Δήμο Ηρακλείου".

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Συνδυαστικές κατασκευές, κιόσκια, πέργκολες δυτικού παραλιακού μετώπου Ηρακλείου".

8. Διαμόρφωση οδού Χίλωνος μεταξύ των ΟΤ28/ ΚΦ28 και ΟΤ29.  

9. Εισήγηση της Υπηρεσίας για την ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΜΕΡ Α.Ε. για το έργο "Ανάπλαση και αναβάθμιση δυτικού παραλιακού μετώπου από Τάλως έως Γιόφυρο - Κατασκευή υδάτινου στοιχείου skatepark - παιδικών χαρών".

10. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας μηχανημάτων διαγράμμισης.

11. Προμήθεια γάλακτος για το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Δήμου.  

12. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης" .  

13. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β' τρίμηνο του 2015 (απόφαση 506/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού - εκτέλεση του έργου "Συμπληρωματικές εργασίες στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Πολιτισμού Νέας Αλικαρνασσού" (απόφαση 515/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 516/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το έργο "Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 544/2015 Οικονομικής Επιτροπής).  

17. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01 - άρθρο 72 του Ν.3852/2010) για ρυμοτομούμενα τμήματα εμβαδού (84,67 τ.μ.) στο Ο.Τ. Γ1897 και εμβαδού (14,37 τ.μ.) στο Ο.Τ. Γ1940, περιοχή "Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα" (απόφαση 521/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

18. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01 - άρθρο 72 του Ν.3852/2010) για ρυμοτομούμενο τμήμα εμβαδού (450,92 μ2) της ιδιοκτησίας με κωδ. αρ. κτημ. 1116019 στα Ο.Τ. Γ1817 - Γ1836 - Γ1834 - Γ1848 - Γ1837Α - Γ1856Α περιοχή "Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα" (απόφαση 524/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

19. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν. 2882/01 - άρθρο 72 του Ν.3752/2010) για ρυμοτομούμενο τμήμα (96,00 μ2) της ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 113534 στο Ο.Τ. 325, περιοχή "Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα" επί της οδού Φωτεινού (απόφαση 525/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

20. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01 - άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) για ρυμοτομούμενο τμήμα 203,00 μ2 της ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 5013 στο Ο.Τ. 1285, περιοχής "Ασταλένιο" (απόφαση 532/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

21. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν. 2882/01-άρθρο 72 του Ν.3752/2010) για ρυμοτομούμενο τμήμα (161,11 μ2) της ιδιοκτησίας με κωδ. αρ. κτημ. 1115046 στο Ο.Τ. Γ1634 στην περιοχή "Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα" επί της οδού Ροδιάς". (απόφαση 533/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

22. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν. 2882/01-άρθρο 72 του Ν.3852/2010) για ρυμοτομούμενο τμήμα (148,72 μ2) της ιδιοκτησίας με κωδ. αρ. κτημ. 0742072 & 0742073 στο Ο.Τ. 68 και 100, περιοχή "Πόρος - Πατέλες - Κατσαμπάς " πάροδος της οδού Φιλολάου". (απόφαση 534/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

23. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν. 2882/01-άρθρο 72 του Ν.3852/2010) για ρυμοτομούμενο τμήμα (86,04 μ2) της ιδιοκτησίας με κωδ. αρ. κτημ. 5015 στο Ο.Τ. 1308 στην περιοχή "Ατσαλένιο"  (απόφαση 535/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

24. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν. 2882/01) για ρυμοτομούμενο τμήμα (438,23 μ2) της ιδιοκτησίας επί της οδού Ακροπόλεως με κωδ. αρ. κτημ. 110401 στο Ο.Τ. Γ1446 στην περιοχή "Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα. (απόφαση 536/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

25. Αποδοχή εποχικότητας στη λειτουργία της επιχείρησης "Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος" με δραστηριότητα (Paintball - χρωματοσφαίριση).

26. Θετική ή αρνητική έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνων δένδρων και αντικατάστασή τους με νέες φυτεύσεις.

Σχόλια