Ειδήσεις

ΕΑΣ Ιεράπετρας: Στο Βέλγιο για "κατασκοπία" παραγωγοί

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων της ΕΑΣ Ιεράπετρας για τη δημιουργία νέων συνεταιριστικών σχημάτων και ενόψει της λειτουργίας της Ομάδας Παραγωγών Κηπευτικών της Ένωσης Ιεράπετρας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΕΑΣ Ιεράπετρας (Μέλη Δ.Σ., Παραγωγοί) στο Δημοπρατήριο Belorta και στο Ερευνητικό Κέντρο του Mechelen στο Βέλγιο.

Από το 1950 ιδρύθηκε και λειτουργεί από και για τους παραγωγούς του Βελγίου το δημοπρατήριο οπωροκηπευτικών Belorta στην αγορά του Mechelen Veilingen. Η αγορά στο δημοπρατήριο του Mechelen συγκροτείται από συνεταιριστική οργάνωση 2.500 μελών.

Είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική δημοπρασία της Ευρώπης με ένα τεράστιο κύκλο εργασιών.

Το δημοπρατήριο Belorta λειτουργεί στα πρότυπα οργανώσεων clusters (συνενώσεις συνεταιριστικών σχημάτων και Ομάδων Παραγωγών με συγκεκριμένα πρότυπα λειτουργίας που εξασφαλίζουν συγκέντρωση, τυποποίηση, προώθηση και εμπορία προϊόντων μεγάλης κλίμακας).

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία δημοπράτησης, την τιμή εκκίνησης, το μέσο όρο τιμής ανά είδος, κατά ποικιλία και ποιότητα στο διάστημα συγκεκριμένων περιόδων.

Επίσης, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του δημοπρατηρίου, το συντονισμό και την ομοιόμορφη πρακτική ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τον έλεγχο της ποιότητας, τη συσκευασία και τον τρόπο πληρωμής.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε επίσης, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα οργάνωσης της παραγωγής καθώς και ο προγραμματισμός ποσοτήτων ανά είδος προϊόντος, θέματα που αφορούν υποχρεώσεις παραγωγών μελών, αποζημιώσεις μελών, μέτρα ενίσχυσης των καλλιεργειών στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και ζητήματα σχετικά με χημικές αναλύσεις του καλλιεργήσιμου εδάφους και τελικών προϊόντων, προκειμένου να ελεγχθεί η χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Ιδιαίτερα, επίσης, ζητήματα που αφορούν, τον τρόπο διακίνησης του προϊόντος από το θερμοκήπιο στο δημοπρατήριο, καταγραφής του είδους, της ποικιλίας, της ποσότητας και της ποιότητας του προϊόντος και κυρίως θέματα που αφορούν εξελιγμένες τεχνικές τυποποίησης των κηπευτικών και ενδεικτικές ποιοτικές κατηγορίες κατάταξης.

Νίκος Πετάσης

Σχόλια