Ειδήσεις

Μείωση τιμών εισαγωγών 10,5% στη Βιομηχανία τον Ιούνιο

Με πτώση κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούνιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός ?είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (?ΤΕ) του µηνός Ιουνίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2014, σηµείωσε µείωση 10,5%, έναντι µείωσης 0,8% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Γενικός ?είκτης κατά το µήνα Ιούνιο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαΐου 2015, παρουσίασε µείωση 1,0%, έναντι αύξησης 0,7%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο µέσος ?είκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2014 - Ιουνίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2013 - Ιουνίου 2014, παρουσίασε µείωση 8,1%, έναντι µείωσης 2,3%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

Σχόλια