Ειδήσεις

Καστέλι: Ανάσα σε εγγυήτρια δανείων ύψους 178.609 ευρώ

Μια "βαθιά ανάσα" σε εγγυήτρια δανείων σε μια τράπεζα ύψους 178.609,25 ευρώ έδωσε το Ειρηνοδικείο Καστελίου Πεδιάδος Κρήτης με απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής. Πρόκειται για εγγυήτρια άνεργη, ηλικίας 32 ετών, έγγαμη, μητέρα ενός άνεργου παιδιού.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μετά την απόφαση του Ειρηνοδικείου Καστελίου Πεδιάδος Κρήτης, η δανειολήπτρια καλείται να καταβάλλει μηνιαία δόση των 70 ευρώ για 36 μήνες. Το εισόδημα που η εγγυήτρια διαθέτει είναι 1.197,33 ευρώ, από το μισθό του συζύγου της. Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που καταθέτει στην αίτησή της, φτάνει στο ποσό των 1.080 ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο Καστελίου Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται από άρθρο σχετικού νόμου του ίδιου δικαστηρίου και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της, λόγω της δικής της ανεργίας, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή με το παρακάτω περιεχόμενο:

1) Δέχεται το αίτημα περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής,

2) Διατάσσει προσωρινά την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρει στην αίτησή της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί την εν λόγω αίτησης.

3) Την υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσης 70 ευρώ, που θα καταβάλλεται μηνιαίως, στις καθ' ων πιστώτριες τράπεζες, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, για μια τριετία, ήτοι 36 μηνιαίες δόσεις, συμμέτρως διανεμόμενο προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές της.

Ειδικότερα, οι συμβάσεις εγγύησης υπέρ του επιχειρηματία αδελφού της, ουδόλως πιθανολογήθηκε ότι δόθηκαν κατ' εκμετάλλευση του ονόματος ή της ακίνητης περιουσίας της αιτούσας, αφού δεν προέκυψε ότι η αιτούσα διαθέτει περιουσιακά στοιχεία.

Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε μέσω της συνεργαζόμενης δικηγόρου στο Ηράκλειο τη δικαστική πορεία για τη δανειολήπτρια, η απόφαση αυτή θεωρείται θετική καθώς είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, αφού η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία της υπερχρεωμένης εγγυήτριας σε δάνεια του αδελφού της, καθόρισε δόση μόνο για τριετία.

Σχόλια