Ειδήσεις

Γλυτώνουν τον "Τειρεσία" έως 30 Σεπτεμβρίου

Δε θα μπουν στον "Τειρεσία" επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές με ημερομηνία πληρωμής-λήξης από τις 20 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, που δεν εξοφλούνται, εάν εξοφληθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων σε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η παράταση δίνεται για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που εξαιτίας των περιορισμών που ισχύουν στη λειτουργία των τραπεζών δεν μπορούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 

Ειδικότερα στο δεύτερο άρθρο της ΠΝΠ αναφέρεται: «Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, όπως και γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή από φορείς χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015».

Σχόλια