Ειδήσεις

"Κρίσιμη παρέμετρος ομαλοποίησης, να μην διακοπούν τα έργα"

Τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της στάσης πληρωμών των τελευταίων μηνών σε ότι αφορά δημόσια έργα, αλλά και της "τραπεζικής αργίας" που επακολούθησε, έθεσε το προεδρείο του ΣΑΤΕ, κατά τη σημερινή συνάντησή του, στον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γεώργιο Σταθάκη.

Ο υπουργός αναγνώρισε τα προβλήματα, κάλεσε, ωστόσο, τον εργοληπτικό κόσμο να συμβάλλει με τις όποιες δυνάμεις του, στη συνέχιση των έργων, επισημαίνοντας πως κρίσιμη παράμετρος για την ομαλοποίηση είναι να μην διακοπούν τα έργα, ιδίως αυτά που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Όπως τόνισε, από πλευράς του καταβάλλονται, τον τελευταίο καιρό, προσπάθειες με στόχο την απελευθέρωση ρευστότητας προς την Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή, έως τώρα επιτεύχθηκε:

α) αυξημένος συντελεστή συγχρηματοδότησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2007-2013 100%, έναντι του σημερινού 95%, που σημαίνει επιπλέον κοινοτική χρηματοδότηση 1 δισ. ευρώ.

β) πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου 5% των πληρωμών της ΕΕ, το οποίο, σύμφωνα με τον κανονισμό, παρακρατείται έως την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, ποσοστό το οποίο δεν αναμενόταν να διατεθεί πριν το 2019 και αντιστοιχεί περίπου σε 1 δισ. ευρώ.

γ) διπλασιασμό της αρχικής χρηματοδότησης για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 από 7%, σε 14%, δηλαδή, συνολικά 2,8 δισ. ευρώ, έναντι των αρχικών 1,4 δισ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά δίνουν σημαντικότατη προοπτική για την μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση των έργων. Σημείωσε ότι οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Σεπτεμβρίου και κατά συνέπεια από τον Οκτώβριο, εκτιμάται, θα υπάρξει επαρκέστατη ρευστότητα για τα έργα ΕΣΠΑ.

Κατά τον υπουργό, με βάση αυτά τα δεδομένα και αφού δεν θα υπάρξει παράταση στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, απαιτείται σκληρή δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία των έργων του ΕΣΠΑ τα οποία εκτελούνται, άρα να αυξηθεί η δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων.

Όπως τόνισε, κρίσιμη παράμετρος είναι τα έργα να μην διακοπούν ή διαλυθούν στο διάστημα ως τον Οκτώβριο, οπότε η χρηματοδότησή τους θα είναι βεβαία. Μάλιστα, υπογράμμισε, πως εφόσον τα έργα προχωρήσουν με ομαλότητα ως τότε, η εικόνα στον τομέα θα αναστραφεί πλήρως και τότε το πρόβλημα θα είναι η απορρόφηση των κονδυλίων και όχι η έλλειψή τους.

Ο Υπουργός, έκανε, επίσης, γνωστό, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία σύναψης νέου δανείου με την ΕΤΕπ για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής του έτους 2016 για το νέο ΕΣΠΑ.

Επιπροσθέτως, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Αλέξανδρος Χαρίτσης, επεσήμανε ότι στο πλαίσιο της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ, η οποία συνάφθηκε για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει συμφωνηθεί η άμεση απελευθέρωση 50 εκ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο που θέτει η νέα δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ για την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, έχουν γίνει οι προαπαιτούμενες ενέργειες για να απελευθερωθούν περί τα 300 εκ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου.

Τα ποσά αυτά, όπως διευκρινίστηκε, δεν αφορούν τους οδικούς άξονες οι οποίοι εκτελούνται ως έργα παραχώρησης, αφού για αυτά τα έργα υπάρχει ξεχωριστή συμφωνία δανειοδότησης ύψους 240 εκ. ευρώ.

Ο ίδιος αναγνώρισε τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη μη εξόφληση εγκεκριμένων λογαριασμών εκτελούμενων έργων, υπογραμμίζοντας ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου βρίσκονται σε συνεργασία με το ΓΛΚ, προκειμένου να αποκαταστήσουν μία ροή χρηματοδότησης, με προτεραιότητα στα έργα ΕΣΠΑ, με βάση κριτήρια, όπως, το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου, πιθανότητα έγκαιρης ολοκλήρωσής του ως το τέλος του χρόνου, πιθανότητα ένταξής του στην κατηγορία έργο-γέφυρα για το επόμενο πρόγραμμα.

Δέχθηκε ότι αυτή η προσπάθεια αφορά στον καθημερινό προσδιορισμό, σε συνεργασία με το ΓΛΚ, μίας εφικτής πιστωτικής γραμμής, η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων, ωστόσο, θεωρεί ότι θα βοηθήσει σε βάθος χρόνου στην ομαλοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ δέχθηκε ως ορθή την πρόταση του ΣΑΤΕ για υποχρεωτική προεξόφληση των εγκεκριμένων λογαριασμών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα και δήλωσε ότι θα αποτελέσει θέμα συνεργασίας του υπουργείου με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό κ. Μάρδα, αλλά και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ώστε να προωθηθεί νομοθετικά η προεξόφληση του 80% κάθε εγκεκριμένου λογαριασμού.

Κάτι τέτοιο, όπως αναφέρθηκε εκ μέρους του προεδρείου του ΣΑΤΕ, θα διασφαλίσει την επανεκκίνηση της πλειονότητας των έργων ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν διακοπεί ή υπολειτουργούν το τελευταίο διάστημα.

Ο κ. Χαρίτσης έκανε, επίσης, γνωστό ότι το υπουργείο εξετάζει τη δυνατότητα κατάτμησης ορισμένων έργων, εφόσον κάποια τμήματά τους είναι δυνατόν να εκτελεστούν ως έργα γέφυρες στο νέο ΕΣΠΑ. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτή είναι μία αναγκαστική και ουδόλως επιθυμητή επιλογή.

Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ, πέραν της πρότασης της υποχρεωτικής προεξόφλησης των εγκεκριμένων λογαριασμών από τα Τραπεζικά ιδρύματα και το ΤΣΜΕΔΕ, πρότειναν ως μερική ανακούφιση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, την αυτοδίκαιη δίμηνη παράταση όλων των συμβάσεων έργων με υπουργική απόφαση, ώστε να μην χρειαστεί κάθε υπηρεσία να πράξει αυτόνομα, ενώ, επίσης, ζήτησαν να αποσαφηνιστεί προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα ότι όλα τα σχετικά αιτήματα για εισαγωγές υλικών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων και άλλων ειδών σχετικών με την εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ, εντάσσονται στην προτεραιοποίηση 2, κατηγορία ΙΙ της απόφασης του Γ.Γ. του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να μην μπλοκάρεται η υλοποίηση των έργων.

Και στα δύο τελευταία αιτήματα ο υπουργός και οι συνεργάτες δήλωσαν θετικοί.

Τέλος, ο κ. Σταθάκης επεσήμανε ότι υπάρχει η υποχρέωση θέσπισης ενιαίου πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ως την έναρξη του νέου έτους και γι' αυτό κάλεσε τον ΣΑΤΕ να συνεχίσει να καταθέτει τις γόνιμες προτάσεις του και προβληματισμούς του, στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας.

Στη συνάντηση, από πλευράς ΣΑΤΕ, συμμετείχαν, ο πρόεδρος Ζαχαρίας Αθουσάκης, ο αντιπρόεδρος Ανδρέας Γερακάκης, ο γενικός γραμματέας Δημήτριος Κωνσταντινίδης, ο ταμίας Εμμανουήλ Βράιλας και ο γενικός διευθυντής Σπύρος Μουντρουίδης, ενώ από πλευράς υπουργείου, μετείχαν, επίσης, ο νέος γενικός γραμματέας Οικονομίας Ηλίας Ξανθάκος και η σύμβουλος του υπουργού Κατερίνα Μπούμπα.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια