Ειδήσεις

Ως τις 07/08 οι αιτήσεις για τους αναπληρωτές

Ξεκίνησαν ήδη από χθες οι αιτήσεις για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους καθηγητές σε όλη την Ελλάδα. Για φέτος το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει δύο εβδομάδες προθεσμία, από τις 27 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου και ώρες από 08:30 έως 13:00, για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις κατά τόπους Υπηρεσίες και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς ανακοινώθηκε και η φετινή εγκύκλιος με τις τροποποιήσεις στη μοριοδότηση και με τα δικαιολογητικά, που θα χρειαστούν οι υποψήφιοι.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2015-2016».

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015-2016 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 27-07-2015 μέχρι 07-08-2015.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Μονοφατσίου 8 Ηράκλειο από 08:30 ως 13:00.  

Η εν λόγω εγκύκλιος (την οποία οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μελετήσουν αναλυτικά πριν καταθέσουν την αίτηση) και το έντυπο της αίτησης έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου και βρίσκονται καταχωρημένα στο site του ΥΠΕΠΘ www.minedu.gov.gr καθώς και στο site της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου http://dide.ira.sch.gr.

Οι εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13,ΠΕ17.14, ΤΕ16 Μουσικής και οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί θα κληθούν με ξεχωριστεί εγκύκλιο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δ.Ε. Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ»

Σχόλια