Ειδήσεις

Οδικό δίκτυο και αγροτικά στο επίκεντρο συζητήσεων

Την βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου σε κεντρικά σημεία του νησιού, την αποκατάσταση και βελτίωση των έργων του αποχετευτικού συστήματος, καθώς και αγροτικά ζητήματα, όπως και η δακοκτονία, θα τεθούν στο τραπέζι της Οικονομικής Επιτροπής προς συζήτηση τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015, στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

«Την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 στις 12 το μεσημέρι υπό την προεδρία  της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας), με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

 1. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ 5+710 ΕΩΣ Χ.Θ 7+700», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 75033/16-6-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
 1. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση παράπλευρων δρόμων και αποκαταστάσεις παλαιών υφιστάμενων δρόμων σε οδικούς άξονες και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Υποέργο: «Κατασκευή Σιδηράς Πεζογέφυρας στο Γουβιανό Ποταμό», προϋπολογισμού 185.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και Κ.Α. 2014ΕΠ50200002 της ΣΑΕΠ 502 (τ. ΚΑ 2010ΕΠ00200005), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 79818/25-6-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ
 1. Έγκριση Διακήρυξης Δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» Προϋπολογισμού 500.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), της ΣΑΕ 571 και Κ.Α. 2014ΣΕ5710004, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 80789/26-6-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
 1. Έγκριση Διακήρυξης Δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΤΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 52.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 84474/06-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.
 1.  Έγκριση Διακήρυξης Δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΧ-Β ΦΑΣΗ, προϋπολογισμού 230.000,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 90315/21-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
 1. Έγκριση Διακήρυξης Δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΩΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23/6/2015 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ-ΠΛΑΚΑΣ», προϋπολογισμού 430.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 88715/16-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗ -  ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Χ.Θ. 18+541 - Χ.Θ. 21+145» του υποέργου 2: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Χ.Θ. 21+145 - Χ.Θ. 22+200) ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΟΙΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 88796/16-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στο έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - 2ο Υποέργο: Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 66633/27-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
 1. Έγκριση 13ης Συμπληρωματικής Απόφασης Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Πολιτισμού -  Αθλητισμού 2015, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου.
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 123,00 € (με ΦΠΑ) για την ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Κρήτης στην εφημερίδα «Πολιτεία» και στο περιοδικό «Τουρισμός και Πολιτισμός Ηρακλείου», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 335/20-7-2015 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου.
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.500,00 € (με ΦΠΑ) για την φιλοξενία 7 εκπροσώπων της Ένωσης Φιλανδών Ταξιδιωτικών συντακτών (ξενάγηση, μεταφορά με mini bus κλπ) στον Νομό Λασιθίου, στα πλαίσια δημοσιογραφικού ταξιδιού τους στην Κρήτη (18-25/09/2015), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 89618/20-7-2015 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου.
 1. Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού του κτιρίου» (Υποέργο 2) του έργου Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου (Πρώην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου) - Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 91384/23-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε Λασιθίου.
 1. Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κτιρίου» (Υποέργο 3) του έργου Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου (Πρώην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου) - Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού», σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε Λασιθίου.
 1. Έγκριση: α) της διενέργειας Επαναληπτικού διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας - πλυντηρίων κλπ του κτιρίου (Υποέργο 3) του έργου «Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου στην Λατσίδα Αγίου Νικολάου και β) των όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε Λασιθίου.
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
 1. Αποδοχή πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 165.000 € (μαζί με το ΦΠΑ) για το έτος 2015 (αρ. διακ. 50746/23-04-2015) για την ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων για την εκτέλεση του έργου παροχής τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 91182/23-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.
 1. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του τμήματος Ξενιάκου Π.Ε. Ηρακλείου έπειτα από διαπραγμάτευση της τιμής των συμμετασχόντων που υπέβαλαν ισότιμες προφορές της αριθμ. 82585/1.7.2015 πρόκλησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.K.
 1. Αποδοχή πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και κατακύρωση αποτελέσματος για τον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος προϋπολογισμού 60.000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (αρ. διακ/σης 69473/2015), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 90958/22-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.
 1. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων που αφορά προδικαστικές προσφυγές - ενστάσεις που υποβληθήκαν από: α) τις εταιρείες «Ι.Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.» και «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» οι οποίες συμμετείχαν στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό της αριθμ. 48497/20.4.2015 διακ/ξης για την ανάθεση εργασιών ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (καθαρισμοί ποταμών) και β) την εταιρεία «ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΑΕ» η οποία συμμετείχε στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό της αριθμ. 59966/13.5.2015 διακ/ξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 89378/17-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.
 1. Απόρριψη ή μη της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΕΤΑΜ A.E. στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου "Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης", σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.K.
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων ΠK και ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.K.
 1. Αποδοχή πρακτικού ενστάσεων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος, πρϋπολογισμού 60.000 της ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.K.
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες προγράμματος δακοκτονίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 11978/23-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση και αλλαγή χρήσης Μ.Υ.Η.Σ. ΑΓΙΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ Ι. ΒΙΟΛΑΚΗΣ-ΕΛ. ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 91179/23-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
 1. Έγκριση συνδιοργανώσεων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.  Χανίων
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
 1. Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών: α) για τη μελέτη ανάπτυξης ανθεκτικότητας, μελέτη επικινδυνότητας για ανάπτυξη ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς β) για τις ανάγκες παρακολούθησης και ελέγχου των εργασιών του προγράμματος δακοκτονίας, στην Περιφέρεια Κρήτης- ΠΕ Χανίων έτους 2015, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
 1. Έγκριση Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Α/Α 12439 που αφορά στη «Δημιουργία έκθεσης Γεωπάρκου» πρ/σμού δαπάνης 189.800,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Κέντρο πληροφόρησης Φυσικού πάρκου Ψηλορείτης του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 91189/23-7-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
 1. Μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών (3 τεμάχια οθονών υπολογιστή 23΄΄ PHILIPS MONITOR Brilliance οθόνη ΑΜVA LCD με οπίσθιο φωτισμό LED) της αριθμ. Οικ. 74262/15-6-15 Σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με τον κ. Ταμπουρατζή Μιχαήλ, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
 1. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
 1. Αποδοχή πρακτικού της επαναληπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης της αριθμ. 87555/14.7.2015 πρόσκλησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης» στα τμήματα για τα οποία κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της αριθμ. 82858/1.7.2015 πρόσκλησης δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.K.
 1. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση».

Σχόλια